Bij het opstellen van een testament wordt een executeur benoemd. Een executeur zorgt ervoor dat de nalatenschap goed wordt afgehandeld. Iedereen kan benoemd worden tot executeur: een familielid, een goede vriend of de notaris. In sommige gevallen kan ook het goede doel dat in het testament opgenomen is, optreden als executeur. Vaak krijgt de executeur een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Dat staat meestal in het testament. Iemand is niet verplicht de rol van executeur op zich te nemen.

Wat doet een executeur?

Wat een executeur kan en mag doen hangt af van de soort executeur. Er zijn 3 soorten executeurs:

Begrafenisexecuteur
Een begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen.

Executeur
Een 'gewone' executeur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting. De verantwoordelijkheid voor de verdeling van de bezittingen, zoals het geld, huis en waardevolle spullen ligt bij de erfgenamen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als een 'gewone' executeur met nog een paar extra bevoegdheden. Vaak gaat het om het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. De extra bevoegdheden neemt u ook op in het testament.

 
Marianne en Marijke

Marianne en Marijke benoemden KNGF tot executeur

"Dat betekent dat KNGF Geleidehonden alles regelt bij ons overlijden, dan hoeven wij onze neef daar niet mee op te zadelen. Het is zo’n opluchting voor ons dat dit goed geregeld is!"

Waarom Marianne & Marijke nalaten aan KNGF

Benoemd tot executeur?

Aan de slag als executeur? Op de website van notaris.nl is een handig stappenplan te vinden wat kan helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Contact opnemen als executeur

Een aangestelde executeur van een testament waarin KNGF Geleidehonden genoemd staat, kan tijdens kantooruren contact opnemen met Lianne de Boer - financieel administrateur nalatenschappen - via 06–21451078 of mailen naar nalaten@geleidehond.nl.

RSIN-nummer (fiscaal nummer ANBI): 0029.59.197

Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kan contact worden opgenomen met adviseur Nalatenschappen Patricia Elings

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/594a745997333.jpg

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen

Onze website gebruikt cookies