Na een overlijden moet er van alles gebeuren. Een executeur heeft als taak de nalatenschap goed af te wikkelen. Wie dat is, wordt vastgelegd in het testament. Vaak is dat familie of een bekende, maar KNGF Geleidehonden kan deze taak onder bepaalde omstandigheden ook op zich nemen. Over hoe dat precies in zijn werk gaat, kan onze adviseur Nalatenschappen Patricia Elings alles vertellen. 

Het feit dat ik de organisatie niet alleen als erfgenaam maar ook als executeur kon benoemen vond ik een pluspunt en een geruststellende gedachte.

Petra

Het executeurschap

Een executeur is degene die erfenis verdeelt en dat scheelt de erfgenamen enorm veel werk. Ook zorgt de executeur voor veel praktische zaken na het overlijden van een persoon zoals het doen van betalingen, opzeggen van abonnementen, etc.

Contact opnemen als executeur

Een aangestelde executeur van een testament waarin KNGF Geleidehonden genoemd staat, kan tijdens kantooruren contact opnemen met Lianne de Boer - financieel administrateur nalatenschappen - via 06–21451078 of mailen naar nalaten@geleidehond.nl

RSIN-nummer (fiscaal nummer ANBI): 0029.59.197

Meer over nalaten


Brochure aanvragen         Testament via notaris

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/594a745997333.jpg

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen

Onze website gebruikt cookies