KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een kwalitatief beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Als goededoelenorganisatie zijn wij grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Ongeveer een derde van onze honden kunnen wij opleiden dankzij nalatenschappen.

Gekregen erfenissen gebruiken we onder andere voor het fokken, trainen en ter beschikking stellen van onze honden. Onze cliënten krijgen een uitgebreide introductie en we blijven hen altijd begeleiden en van advies voorzien. 

Onze nalatenschap wordt straks ingezet voor het opleiden van geleidehonden.

Marijke en Marianne Hamakers


Vastleggen besteding

In een testament kan worden bepaald waaraan KNGF Geleidehonden de toegift mag besteden. Nette Sjamaar heeft bijvoorbeeld laten vastleggen dat we haar nalatenschap alleen mogen gebruiken om buddyhonden op te leiden. Ze vertelt er meer over in onderstaande video.

Wensen bespreken?

Speciale wensen zijn te bespreken met onze adviseur Nalatenschappen Patricia Elings; zij bekijkt de haalbaarheid van wensen en adviseert hoe deze vastgelegd kunnen worden.

Meer over nalaten


Brochure aanvragen         Belastingvrij nalaten

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/594a745997333.jpg

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen

Onze website gebruikt cookies