Veelgestelde vragen over: nalaten

Ik wil graag nalaten aan KNGF Geleidehonden, hoe doe ik dat?

U kunt op verschillende manieren nalaten aan KNGF Geleidehonden. Voor alle manieren is het nodig om een notaris in te schakelen om de wensen in een testament te laten vastleggen. Op deze pagina over nalaten staat meer praktische informatie over de verschillende mogelijkheden. Ook is ons magazine over nalaten aan te vragen per e-mail of per post.

Kan ik belastingvrij nalaten?

De ontvanger van een nalatenschap moet in principe belasting betalen over de nalatenschap. Hiervoor gelden allerlei tarieven. De hoogte van de belasting hangt van twee dingen af: de grootte van de nalatenschap en de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Voor goede doelen met een ANBI-status, zoals KNGF Geleidehonden, geldt echter een uitzondering. Wij betalen geen erfbelasting over een ontvangen erfdeel of legaat. Wij zijn volledig vrijgesteld. Zo kan de nalatenschap voor 100% ingezet worden voor onze doelstelling!

Kan ik een speciale bestemming benoemen voor mijn nalatenschap?

In een testament kan bepaald worden waaraan KNGF Geleidehonden de erfenis mag besteden. Gekregen erfenissen en donaties gebruiken we onder andere voor het fokken en trainen van onze honden. Daar hoort dus de volledige verzorging van de hond, de medische kosten en het voer bij. Ook het onderhoud van de kennel, waar de honden verblijven, is een grote kostenpost. En natuurlijk moeten de trainers en instructeurs die de honden trainen ook opgeleid en betaald worden. Het is mogelijk om een specifiek onderdeel binnen KNGF Geleidehonden te steunen via het testament. Het bespreken van speciale wensen rondom de besteding van een nalatenschap kan met onze adviseur Patricia Elings. Zij bekijkt de haalbaarheid van de wensen en adviseert hoe deze het beste vastgelegd kunnen worden. Zij is telefonisch bereikbaar via 020-2373862 of per mail via p.elings@geleidehond.nl

Wat is de rol van een notaris?

Een notaris helpt bij het opstellen van het testament. Hij of zij geeft aan wat de diverse mogelijkheden zijn en bespreekt de kosten van het testament. Vervolgens stelt de notaris een ontwerptekst op, die na goedkeuring definitief gemaakt wordt door deze te ondertekenen. Een testament moet bij de notaris worden ondertekend, anders is het niet rechtsgeldig. Een notaris in de buurt is te vinden via notaris.nl. Tegenwoordig kan een testament ook online opgesteld worden. Dit kan via NuNotariaat.nl. Deze website rekent een vast laag tarief. Let op: het testament moet nog wel bij een notaris in de buurt ondertekend worden, zodat het ook rechtsgeldig is.

Welke gegevens heeft een notaris nodig om KNGF Geleidehonden te benoemen in een testament?

Indien KNGF Geleidehonden wordt opgenomen in een testament, heeft de notaris de volgende gegevens nodig:

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds
Statutair gevestigd te Amstelveen
Kantoorhoudende aan Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen
Postbus 544, 1180 AM Amstelveen
Kamer van Koophandel: KvK-nummer 41200230

Kan KNGF Geleidehonden als executeur optreden in mijn nalatenschap?

KNGF Geleidehonden kan onder bepaalde voorwaarden optreden als executeur. Mocht u hier meer over willen weten – dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze Adviseur Nalatenschappen: Patricia Elings via 020-2373862 of p.elings@geleidehond.nl.

Wat is het RSIN-nummer van KNGF i.v.m. de erfbelasting?

Het RSIN-nummer (fiscaal nummer ANBI) van KNGF Geleidehonden is 0029.59.197

Bij wie kan ik - als executeur van een nalatenschap waarin KNGF benoemd staat - contact opnemen?

Een aangestelde executeur van een testament waarin KNGF Geleidehonden genoemd staat, kan tijdens kantooruren contact opnemen met Lianne de Boer - financieel administrateur nalatenschappen - via 06–21451078 of mailen naar l.boer@geleidehond.nl.

Meer weten over nalaten aan KNGF?

Praktische informatie

U kunt op verschillende manieren nalaten aan KNGF Geleidehonden. Wij zetten graag alle praktische informatie voor u op een rij.

Magazine aanvragen

Alles even rustig nalezen? Vraag dan vrijblijvend ons magazine over nalaten aan KNFG Geleidehonden aan.

Terugbelverzoek

Heeft u vragen, of wilt u advies over nalaten aan KNGF? Patricia Elings, adviseur nalatenschappen, staat u graag te woord.
Onze website gebruikt cookies