Ongeveer een derde van onze honden kunnen wij opleiden dankzij inkomsten uit nalatenschappen. Soms stuit KNGF Geleidehonden ook op bijzondere erfstukken. Dan zorgen we ervoor dat deze de juiste bestemming krijgen, zoals dit boek vol historie over voetbalclub AFC DWS.

Als er een nalatenschap openvalt waarin KNGF Geleidehonden is opgenomen, ontvangen wij bericht van een notaris. Zo ook nadat mevrouw De Haas overleed in mei vorig jaar. Mevrouw De Haas had de geleidehondenschool als enig erfgenaam en als executeur aangewezen. Een executeur heeft als taak de hele nalatenschap goed af te wikkelen. ‘Toen wij tussen de spullen van mevrouw De Haas  op een bijzonder fotoalbum stuitten, hebben wij dat album aandachtig bekeken’, vertelt Patricia Elings, adviseur Nalatenschappen bij KNGF Geleidehonden. ‘Het album was van haar overleden man geweest en bleek vol te staan met historische informatie en foto’s van de voetbalclub AFC DWS.’

Overhandiging van het fotoalbum

Wat zou het leuk zijn als de betreffende voetbalclub het fotoalbum in het bezit zou krijgen! Dus nam Patricia Elings contact op met AFC DWS. De voetbalclub vond het heel speciaal om bericht te krijgen dat er een fotoboek was aangetroffen in de nalatenschap van mevrouw De Haas. Ad de Haas was jarenlang jeugdbegeleider, bestuurslid en clubarchivaris geweest.

Enige tijd geleden kwam een delegatie van de voetbalclub naar KNGF Geleidehonden om het bijzondere erfstuk uit handen van Patricia te ontvangen. ‘Wij bestaan op 11 oktober 110 jaar’, vertelden Remco de Jong, Rolf Schmidt en Wesley de Jong van AFC DWS tijdens de overhandiging. ‘Dit fotoalbum heeft echt historische waarde voor onze club. Heel bijzonder dat wij dit fotoalbum in ons jubileumjaar hebben mogen ontvangen!’

Onze website gebruikt cookies