KNGF Geleidehonden heeft sinds 1895 een eigen fokprogramma en een eigen fokafdeling. Destijds een verstandig besluit, want slechts een kwart van de honden van een particuliere fokker schopte het tot blindengeleidehond. Honden uit ons eigen fokprogramma hebben een slagingspercentage van 75 procent.

Onze allerkleinsten krijgen het allerbeste

De fokafdeling van KNGF Geleidehonden staat nooit stil. Echt nooit. Dat kan ook niet als je bedenkt dat er jaarlijks zo’n 200 KNGF-pups worden geboren. Dit team van medewerkers kan de agenda op stel en sprong omgooien als de situatie erom vraagt. Bijvoorbeeld als er een moederhond loops blijkt te zijn en er op korte termijn moet worden gedekt. Of er komt een bevalling op gang van een moederhond die bij een fokgastgezin in huis is. Dan snellen ze er naartoe om te helpen! Tussendoor puzzelt het team zorgvuldig om de meest geschikte vaderhond aan een moederhond te matchen. Ze voeren overleg met buitenlandse geleidehondenscholen over hoe ze een nog betere geleidehond kunnen fokken. Of de medewerkers zijn in de weer met het selecteren van nieuwe honden voor hun foklijnen. Tegelijkertijd staan ze dag en nacht stand-by voor alle fokgastgezinnen die een moederhond in huis hebben, al dan niet met pups. Is er een nest geboren? Dan gaan ze daar wekelijks langs en als het nodig is zelfs iedere dag.

Beste start in huiselijke omgeving

KNGF-pups worden geboren in een huiselijke omgeving bij fokgastgezinnen. Bij deze gezinnen woont de moederhond in huis. De moederhond bevalt bij het fokgastgezin van haar pups. Na 7,5 week maken de pups hun eerste grote stap in hun ontwikkeling tot hulphond, dan gaan ze naar hun puppypleeggezin.
Onze website gebruikt cookies