KNGF Geleidehonden is een missie gedreven organisatie met als doel mensen met een beperking te ondersteunen met een professioneel opgeleide hond. Deze bijzondere, hoogopgeleide honden bieden praktische assistentie bij talloze zaken die de baas zelf niet (meer) kan. In onze ogen bestaat er geen betere en efficiëntere manier van helpen dan mensen met een beperking een goede hond te geven waardoor zij zelfstandig, zonder hulp van anderen, kunnen functioneren. Dankzij onze honden herkrijgen zij de regie over hun eigen leven.

Onze missie

De professioneel opgeleide hond is een combinatie van warmte en wetenschap. De hulphond doorloopt een hoogwaardige training op ‘academisch niveau’ waardoor hij zijn baas optimaal kan assisteren. Daarnaast is hij ook een trouwe kameraad die vriendschap, steun en liefde geeft, eenzaamheid bestrijdt en op ieder gewenst moment bereid is zijn baas te helpen. Hij biedt mobiliteit, zelfvertrouwen, sociale en arbeidsintegratie en een aantoonbare afname van de behoefte aan professionele of mantelzorg. Het bieden van verbetering van kwaliteit van leven aan mensen met een beperking en de mogelijkheid te participeren in de samenleving door middel van een goed opgeleide hond, dát is de missie van KNGF Geleidehonden.

Niet langer in de overlevingsstand, maar samen eropuit

Niet langer in de overlevingsstand, maar samen eropuit

Door een progressieve vorm van multiple sclerose (MS) zit Nynke nu dik een jaar in een rolstoel. ‘Een jaar geleden leefde ik in een ziekenhuisbed in mijn eigen woonkamer. Nynke: ‘Met mijn hulphond Jissa erbij kan ik mijn eigen gang gaan. Hoe lief en aardig en hoe goed de thuiszorg ook is, het blijft een inbreuk op je privacy.

Lees het hele verhaal van Nynke

Ook andere handicaps

Die missie is in meer dan 88 jaar niet veranderd, de invulling ervan is dat wel. De ervaring, kennis en kunde op het snijvlak van hond en handicap die decennialang is opgebouwd, is de afgelopen jaren ook beschikbaar gemaakt voor mensen met andere handicaps. De ADL-assistentiehond voor mensen met een motorische beperking, de PTSS-assistentiehond voor mensen met een posttraumatische stress stoornis, kinderen met autisme of als maatje voor kwetsbare mensen hebben een even grote impact als de blindengeleidehond. Het trainen van deze bijzondere honden, maar ook het fokken van de allerbeste honden, het opleiden van onze eigen instructeurs en het geven van voorlichting aan allerlei groepen cliënten maken alle deel uit van onze dienstverlening. Daarnaast blijven wij innoveren. Zo hebben wij meegewerkt aan (wetenschappelijk) onderzoek, onder meer naar de vroegtijdige opsporing van kanker met behulp van medische detectiehonden, naar de doelmatigheid van onze interventies, naar de mogelijkheden tot het opleiden van andere typen honden en naar technologische ontwikkelingen. Al deze activiteiten staan in dienst van die ene, belangrijke missie. 

Wil jij ons helpen met onze missie?

Elke euro draagt bij aan de opleiding van meer professioneel opgeleide honden. Help mee om meer werelden te openen.

Ja, ik help mee right-arrow  
Onze website gebruikt cookies