Kwaliteit staat bij KNGF Geleidehonden hoog in het vaandel. Daarom hechten wij behalve aan strenge interne toetsing ook veel belang aan een objectieve, externe controle. Door de jaren heen heeft KNGF Geleidehonden zich bij meerdere keurmerken mogen aansluiten.

CBF Erkend

KNGF Geleidehonden is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

Het CBF Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de
belangrijkste informatie van ons als Erkend Goed Doel. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van KNGF Geleidehonden. Dit is door het CBF gevalideerd.

ANBI-status

De fiscus juicht schenken en nalaten aan goede doelen toe en heeft hiervoor een gunstige belastingmaatregel gemaakt. Daardoor hoeft noch de gever noch het begunstigde doel schenk- en erfbelasting te betalen over het geschonken bedrag. Onder deze regeling vallen alle ‘algemeen nut beogende instellingen’ (ANBI’s).

Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. De fiscus heeft KNGF Geleidehonden aangewezen als ANBI. Elk bedrag die je ons geeft, komt dus echt ten goede aan ons werk: het opleiden van geleidehonden.

Privacy Waarborg

Wij zijn lid van DDMA, de branchevereniging van organisaties die gebruik maken van data om gericht en persoonlijk met hun achterban te communiceren. Het Privacy Waarborg is het keurmerk van DDMA. DDMA eist van van haar leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes omtrent privacy. Daarom doen wij jaarlijks de privacy- en security check van het Privacy Waarborg.

ISO-keurmerk 9001 en NEN-EN 15224

Als eerste geleidehondenschool in Nederland heeft KNGF Geleidehonden sinds 2015 twee ISO-certificaten. Een onafhankelijke en deskundige certificeringinstelling heeft onze gehele dienstverlening getoetst en op orde bevonden. Of het nu gaat om het opleiden en afleveren van geleidehonden of de omgang met samenwerkingspartners en donateurs.
KNGF Geleidehonden voldoet aan de ISO-norm voor Zorg en Welzijn (officieel NEN-EN 15224) en de ISO 9001-norm. De certificaten zijn toegekend door certificerende instelling DNV - GL

Internationale federaties

KNGF Geleidehonden is aangesloten bij de Internationale Federatie van Geleidehondenscholen en de Internationale Federatie van Assistentiehonden. Deze federaties hebben normen gesteld waaraan kwaliteitsscholen voor geleide- en assistentiehonden moeten voldoen en controleren dat ook regelmatig. Daarnaast delen de aangesloten organisaties hun kennis met elkaar.

Onze website gebruikt cookies