Er zijn verschillende manieren om een toegift voor KNGF Geleidehonden op te nemen in een testament.

Erfgenaam

Zo kan KNGF Geleidehonden tot erfgenaam benoemd worden. Dit heet een erfstelling. Hierin is aan te geven welk deel van de erfenis KNGF Geleidehonden toekomt.

We zijn onder de indruk hoe netjes alles geregeld is bij KNGF Geleidehonden. Het is een extra motivatie om hen als erfgenaam te benoemen.

Rob en Sylvia Brouwer


Legaat

Er kan ook gekozen worden voor een legaat. Dit is een vast bedrag of bezit, zoals een kunstverzameling, waardevolle sieraden of een huis. Dit specifieke geldbedrag of voorwerp wordt in het testament opgenomen. De opbrengst van de verkoop is dan voor KNGF Geleidehonden. Een legaat kan ook met bepaalde verplichting worden opgenomen, zoals de zorg voor een huisdier.
Fonds op naam

Een derde optie is om zelf een fonds op naam in het leven te roepen via een testament. Vanuit dit eigen fonds kan KNGF Geleidehonden, of één bepaald doel binnen onze organisatie, verspreid over meerdere jaren gesteund worden. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat we het geld alleen mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of voor één van de hondenopleidingen. KNGF Geleidehonden beheert het fonds en zorgt ervoor dat het geld op de juiste manier besteed wordt.

Een fonds op naam is mogelijk vanaf € 50.000,-. Alle mogelijkheden voor een fonds op naam kunnen met onze adviseur Nalatenschappen, Patricia Elings, in een persoonlijk gesprek besproken worden.


Vruchtgebruik

Regelmatig krijgt KNGF Geleidehonden een huis uit een nalatenschap. Soms is er sprake van een situatie dat de partner van de overledene daar nog woonachtig is. In dat geval krijgt de partner natuurlijk het recht van vruchtgebruik. Hij of zij blijft daar dan wonen en KNGF Geleidehonden erft het huis pas na het overlijden van de partner.

 

Codicil

In een codocil, een handgeschreven document, kunnen bepaalde persoonlijke roerende zaken worden nagelaten. Denk daarbij aan goederen met emotionele waarde of foto’s. Let op: geld, aandelen of huizen kunnen niet worden nagelaten via een codicil. Het is verstandig om de toewijzing van waardevolle spullen altijd via een testament te regelen en daarnaast ook een eventueel codicil bij een notaris in bewaring te geven.


Waarom een testament?

Met een testament is het mogelijk af te wijken van de wettelijke regels. Zo wordt een erfenis persoonlijk. Bijvoorbeeld wanneer er geld wordt nagelaten aan een goede vriend of een goed doel. Zonder testament kan dat niet.

 

Beneficiaire aanvaarding

Een nalatenschap bestaat meestal uit bezittingen en schulden. KNGF Geleidehonden is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat KNGF Geleidehonden nooit aansprakelijk kan worden gesteld, mochten de schulden in een nalatenschap hoger zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

Meer over nalaten


Brochure aanvragen         Speciale bestemming

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/594a745997333.jpg

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen

Onze website gebruikt cookies