Hoe en op welke manier een toegift wordt gedaan is natuurlijk heel persoonlijk. De één kiest ervoor om alles na te laten aan KNGF Geleidehonden, de ander stelt liever een deel van de erfenis of juist een specifiek waardevol voorwerp ter beschikking. 

Het nut van een testament

Zonder testament bepaalt de wet wat er met een nalatenschap gebeurt. Wie zelf de bestemming van de erfenis wil bepalen, moet dat vastleggen in een testament bij de notaris. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onze adviseur Nalatenschappen Patricia Elings is altijd bereid toelichting of advies te geven.

Wat is een testament?

In een testament wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie de erfenis moet afwikkelen. Is er geen testament dan gelden de wettelijke regels. Een testament heeft niets te maken met de hoogte van bezittingen maar of het goed geregeld is voor de nabestaanden.
De rol van de notaris

Bij de notaris kunnen alle wensen kenbaar gemaakt worden. Dan worden ook direct de mogelijkheden en kosten besproken. Vervolgens stelt de notaris een ontwerptekst op, die wordt toegestuurd. Als alles duidelijk en akkoord is, wordt het document op het kantoor van de notaris ondertekend. Bekijk voor meer informatie onderstaande video. Een testament kan altijd gewijzigd worden.


Nalatenschap eenvoudig online regelen

KNGF Geleidehonden in een testament benoemen kan op meerdere manieren. Dit is eenvoudig online vast te leggen via de website nutestament.nl. Deze site rekent een vast laag bedrag.

Gaat de voorkeur uit naar een testament op maat of toch eerst een oriënterend gesprek? Kijk dan op notaris.nl voor een notaris in de buurt.

Onze nalatenschap en het executeurschap zijn makkelijk en snel geregeld via nunotariaat.nl.

Joke en Cor de Winter

Gegevens voor de notaris

Indien KNGF Geleidehonden opgenomen wordt in een testament, heeft de notaris bepaalde gegevens nodig:

Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds
Statutair gevestigd te Amstelveen
Kantoorhoudende aan Amsteldijk Noord 42, 1184 TD Amstelveen
Postbus 544, 1180 AM Amstelveen
Kamer van Koophandel: KvK-nummer 41200230

Meer over nalaten


Brochure aanvragen         Manieren van nalaten

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/594a745997333.jpg

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen

Onze website gebruikt cookies