KNGF Geleidehonden hoeft geen erfbelasting te betalen over een nalatenschap. Als ANBI is onze organisatie namelijk vrijgesteld van erfbelasting. Het geld komt dus geheel ten goede aan onze stichting. 

Vraag over belastingvrij nalaten?

Patricia Elings, adviseur nalatenschappen

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen