KNGF Geleidehonden heeft een ANBI-status. Dat houdt onder andere in dat onze organisatie vrijgesteld is van schenkingsrecht. Hierdoor betalen we geen belasting over het geschonken bedrag. Ook voor de donateur geldt dat periodieke of hogere schenkingen aftrekbaar zijn van de belasting. Het voordeel is dus voor beide partijen groot.

Vereisten

De enige 2 vereisten zijn dat er minimaal 5 jaar achtereen een bedrag geschonken wordt en dat deze gift is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De schenkingsovereenkomst is zelf in te vullen en kan in tweevoud naar KNGF Geleidehonden worden opgestuurd. Er komt geen notaris aan te pas.

Download hier de overeenkomst tot Periodieke Schenking.

Een rekenvoorbeeld

Stel: er is een jaarinkomen van €39.000,- en er wordt zo nu en dan eenmalig €100,- aan KNGF Geleidehonden geschonken. Dit bedrag is te laag om van de belasting te mogen aftrekken. Echter, als dit bedrag omgezet wordt in een periodieke gift en is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar, dan is het wel aftrekbaar. Van elke €100,- ontvangt de schenker dan €42,- terug. Dit vanwege de belastingschijf van 42% die geldt voor dit jaarinkomen. De schenking bedraagt dan netto €58,- en KNGF Geleidehonden ontvangt netto €100. Hoe mooi is dat!

Het belastingvoordeel kan natuurlijk ook worden gedoneerd. In dat geval zou er bruto €172,- per jaar gedoneerd worden, want de belasting betaalt weer €72,- terug. Op deze manier is er dan €100,- netto beschikbaar voor KNGF Geleidehonden. Houd wel rekening met een drempelbedrag van 1% van uw netto-inkomsten dat gehanteerd wordt door de Belastingdienst.

 

De voordelen op een rij

  • Je steunt de opleiding van onze geleidehonden, zonder dat dit je netto meer geld kost. 
  • Je ontvangt 2 keer per jaar ons relatiemagazine Uitgelaten en 1 keer het Jaarbericht. 
  • Een groot deel van je schenking krijg je terug van de Belastingdienst. 
  • KNGF Geleidehonden betaalt geen schenkbelasting en kan het volledige bedrag besteden aan de opleiding van geleidehonden. 

Voor iedereen is het belastingvoordeel anders. Via de schenkingscalculator op anbi.nl is het eenvoudig te berekenen.

Een periodieke schenking is ook vast te leggen in een notariële akte. Dit kan via een volmachtformulier en deze is aan te vragen bij Remke Martens. 

Neem contact op met Remke

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/5958c7bc7fd90.jpg

Remke Martens

Relatiemanager Bijzondere giften

Onze website gebruikt cookies