KNGF Geleidehonden heeft een ANBI-status. Dat houdt onder andere in dat onze organisatie vrijgesteld is van schenkingsrecht. Hierdoor betalen we geen schenk- en erfbelasting over het geschonken bedrag. Ook voor de donateur geldt dat periodieke of hogere schenkingen aftrekbaar zijn van de belasting. Het voordeel is dus voor beide partijen groot.

Vereisten

De enige 2 vereisten zijn dat er minimaal 5 jaar achtereen een bedrag geschonken wordt en dat deze gift is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De schenkingsovereenkomst is zelf in te vullen en kan in tweevoud naar KNGF Geleidehonden worden opgestuurd. Er komt geen notaris aan te pas.


Download de overeenkomst tot Periodieke Schenking

Een rekenvoorbeeld

Stel: er is een jaarinkomen van 39.000,- en er wordt zo nu en dan eenmalig €100,- aan KNGF Geleidehonden geschonken. Dit bedrag is te laag om van de belasting te mogen aftrekken. Echter, als dit bedrag omgezet wordt in een periodieke gift en is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar, dan is het wel aftrekbaar. Van elke €100,- ontvangt de schenker dan €37,- terug. Dit vanwege de belastingschijf van 37,07% die geldt voor dit jaarinkomen. De schenking bedraagt dan netto €63,- en KNGF Geleidehonden ontvangt netto €100,-. Hoe mooi is dat!

Het belastingvoordeel kan natuurlijk ook worden gedoneerd. In dat geval zou er bruto €159,- per jaar gedoneerd worden, want de belasting betaalt weer €59,- terug. De schenker betaalt dan €100,- netto, op deze manier is er €159,- netto beschikbaar voor KNGF Geleidehonden. Voor een gewone gift dient rekening te worden gehouden met een drempelbedrag van 1% van je netto-inkomen dat gehanteerd wordt door de Belastingdienst.

De voordelen op een rij

  • Je steunt de opleiding van onze hulphonden, zonder dat dit je netto meer geld kost. 
  • Je ontvangt 2 keer per jaar ons relatiemagazine Uitgelaten en 1 keer het Jaarbericht. 
  • Een groot deel van je schenking krijg je terug van de Belastingdienst. 
  • KNGF Geleidehonden betaalt geen schenk- en erfbelasting en kan het volledige bedrag besteden aan de opleiding van hulphonden. 

Voor iedereen is het belastingvoordeel anders. Via de schenkingscalculator op anbi.nl is het eenvoudig te berekenen.

Neem contact op met Remke

/storage/configurations/geleidehondnl/uploads/employee/image/original/5958c7bc7fd90.jpg

Remke Martens

Relatiemanager Bijzondere giften

Onze website gebruikt cookies