Nalaten

Mannelijke client Edwin met geleidehond op een veldje met bloemen met op de achtergrond een flatgebouw

Eén op de drie honden van KNGF Geleidehonden kan worden opgeleid dankzij nalatenschappen. De impact van deze bron van inkomsten is ontzettend groot: een zelfstandiger en mobieler leven voor mensen met een beperking of stoornis.

Onze organisatie is ontzettend dankbaar voor elk testament waarin KNGF Geleidehonden is opgenomen.

Door mijn vrijwilligerswerk zie ik het goede werk van KNGF Geleidehonden. Daarom laat ik na aan deze organisatie.

Ria van der Eijk

Persoonlijk advies nalaten

Een nalatenschap regelen lijkt misschien ingewikkeld, maar dat valt mee. Een notaris kan begeleiding bieden in het opstellen van een testament, waarin KNGF Geleidehonden dan als erfgenaam aangemerkt wordt.

Voor de stap naar de notaris gezet wordt, kan onze adviseur Nalatenschappen, Patricia Elings, helpen een vorm van nalatenschap te kiezen of daar in te adviseren.

'Een gesprek zonder verplichtingen kan verhelderend zijn en ondersteuning bieden in het maken van de juiste beslissingen. Ook als KNGF Geleidehonden al is opgenomen in een testament, horen wij dat graag. Dan kunnen wij op gepaste wijze bedanken en de betrokkenen - indien gewenst – op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij ons opleidingscentrum', aldus Patricia Elings.

Neem contact op over nalaten

Patricia Elings, adviseur nalatenschappen

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen