Project I-Nav

Navigatie app als aanvulling op de blindengeleidehond

Voorbeeld van een slimme bril: google glass

In samenwerking met het Radboud REshape & Innovation Center in Nijmegen en app-ontwikkelaar MASC heeft KNGF Campus onderzocht in hoeverre ‘slimme brillen’ onze cliënten met een blindengeleidehond kunnen ondersteunen met behulp van kloktijden-navigatie. 

Zo zou deze technologie een oplossing kunnen bieden bij het herkennen van de openbaar vervoersmiddelen en huisnummers, zodat blindengeleidehondenbazen dit niet meer hoeven te vragen aan voorbijgangers. 

Testen

Na de inventarisatiefase en twee realisatiefases hebben wij met een ruw prototype van de navigatie app I-NAV en de Google Glass in april 2017 een test gedaan. Het doel hiervan was te onderzoeken of het door ons bedachte concept ook daadwerkelijk in praktijk werkt.

Tijdens deze laatste fase, het zogenaamde proof of concept traject, is het ontwikkelde product daadwerkelijk getest door zeven visueel gehandicapten met en zonder blindengeleidehond. Onder begeleiding hebben zij routes gelopen door de hal van het hoofdgebouw en het buitenterrein van KNGF Geleidehonden. Na afloop van een testmoment is iedere testpersoon geïnterviewd over de ervaringen met het product.

De uiteindelijk conclusie is dat I-Nav op technisch gebied nog een aantal flinke uitdagingen kent. De belangrijkste uitdaging ligt bij de precisie van de positiebepaling. Daarvoor werden namelijk iBeacons gebruikt, oftewel zenders die via bluetooth communiceren met het mobiele apparaat. We hebben ervaren dat deze iBeacons zoals gebruikt in de testopstellingen nog niet precies genoeg zijn. Dit probleem staat niet op zichzelf, want ook andere ontwikkelaars hebben hier nog steeds niet de perfecte oplossing voor gevonden.

Niet gereed

Deze uitdaging is helaas zo groot dat I-Nav nu niet gereed is voor ontwikkeling tot eindproduct. Echter, bepaalde onderdelen van I-Nav bieden zeker potentieel. De testpersonen vonden het bijvoorbeeld erg fijn dat men met I-Nav gecombineerd met de Google Glass de handen vrij houdt voor de taststok of de geleidehond, omdat er geen mobiele telefoon vastgehouden hoeft te worden. Men ervaart het ook als een gemak dat beide oren vrij blijven bij het gebruik van dit product. Hierdoor wordt de gebruiker niet afgesloten van de buitenwereld en blijft men alert op de zaken die om de gebruiker heen plaatsvinden. Tot slot worden de aanwijzingen via kloktijden zeker als vernieuwend ervaren. 

Weliswaar is het I-Nav project hierbij voorlopig afgerond, maar we blijven de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. Daarnaast bekijken we of eventuele samenwerkingspartners interesse hebben om op termijn met de opgedane kennis en ervaring een betere oplossing te ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking.