Een codicil is een handgeschreven document dat in de woning van de overledene ligt of bij de notaris in bewaring is gegeven. Hierin kunnen bepaalde persoonlijke roerende zaken worden nagelaten. Denk aan goederen met een emotionele waarde, sieraden of foto’s.

Handgeschreven

Er gelden strenge regels voor het maken van een codicil. Zo moet het altijd volledig handgeschreven zijn. Ook moet het codicil ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. De spullen moeten nauwkeurig omschreven worden: gaat het bijvoorbeeld om een voorwerp of bepaald meubelstuk?

Niet alles

Let op: verzamelingen of spullen die niet tot de inboedel behoren, zoals een auto, geld, huis of aandelen, kunnen niet in een codicil nagelaten worden. Dit kan alleen in een testament. Het is verstandig om waardevolle spullen altijd via een testament te regelen en daarnaast het codicil bij de notaris in bewaring te geven. Anders bestaat er een risico dat het codicil niet (op tijd) gevonden wordt.

Onze website gebruikt cookies