Bij een nalatenschap kan er in het testament opgenomen zijn dat er sprake is van vruchtgebruik. Regelmatig krijgt KNGF Geleidehonden een huis uit een nalatenschap. Soms is er spraken van een situatie dat de partner van de overledene daar nog woont. In dat geval krijgt de partner natuurlijk het recht van vruchtgebruik. Hij of zij blijft dan in het huis wonen en KNGF erft het huis pas na overlijden van de partner.

Niet altijd een huis

Vruchtgebruik gaat vaak over een woning, maar het kan ook gaan over vermogen of andere goederen. Degene die het vruchtgebruik krijgt kan dan bijvoorbeeld profiteren van de rente uit het vermogen. Het vruchtgebruik eindigt dan als de vruchtgebruiker komt te overlijden. Hij of zij is dan de langstlevende. Hierna krijgen de officiële erfgenamen beschikking over de woning of het vermogen.

Langstlevende

Het vruchtgebruik eindigt meestal als de vruchtgebruiker komt te overlijden. Maar er kan ook in een testament worden opgenomen dat het vruchtgebruik eindigt, wanneer de langstlevende bijvoorbeeld hertrouwt of naar een verzorgingstehuis gaat. De rechten en plichten van de vruchtgebruiker wordt bepaald door het testament en door de wettelijke regels voor het recht van vruchtgebruik.

Meer weten over nalaten aan KNGF?

Vraag onze gratis brochure over nalaten aan KNGF Geleidehonden aan, deze sturen wij kosteloos toe.

Vraag brochure aan right-arrow  
Onze website gebruikt cookies