In 2022 begonnen er 123 honden aan hun opleiding bij KNGF Geleidehonden. In totaal konden we 104 succesvolle matches maken tussen afgestudeerde hulphond en baas. Dat bracht het aantal actief lopende combinaties van baas en hulphond naar 718.

 

Wereld openen: daar doen we het voor!

Monique Dolfing-Vogelenzang
Onze toptalenten

Onze toptalenten

Voor blinde en zeer slechtziende mensen leiden wij blindengeleidehonden af. In 2022 hebben 66 honden hun diploma tot blindengeleidehond gehaald. Een andere hulphond van KNGF is de assistentiehond. Deze honden helpen mensen die in een rolstoel zitten. Ze leren trekken, duwen en apporteren, maar de training is ook maatwerk. De behoeften van de cliënt bij wie de hond gaan wonen worden meegenomen in de training. Afgelopen jaar heeft KNGF 6 assistentiehonden opgeleid. Tot slot leiden wij buddyhonden op. Er zijn buddyhonden voor (oud-)geüniformeerden met PTSS, maar ook buddyhonden voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten, slechtziend zijn of autisme hebben. In 2022 openden we de wereld van 31 mensen met een buddyhond.

Workshops

Voor ouders van kinderen met autisme organiseren we de PAWS-workshop. Daar leren ouders hoe ze hun eigen huishond in kunnen zetten als maatje voor hun kind. Aan deze PAWS-workshops deden in 2022 109 mensen mee. Voor mensen met PTSS-klachten organiseerden we een workshop waarin deelnemers hun eigen hond enkele vaardigheden leerden die kunnen helpen bij die klachten. Er deden zes mensen aan mee.

Heel Nederland plakt

Heel Nederland plakt

KNGF Geleidehonden riep in 2022 de hulp in van heel Nederland: vraag een gratis Hulphond is welkom-sticker aan en laat zien dat de deur van jouw favoriete winkel, cafetaria, restaurant of sportclub openstaat voor hulphonden en hun bazen. En heel Nederland heeft geplakt: er werden maar liefst 1.673 setjes met stickers aangevraagd! Zelf nog ergens plakken? Vraag dan stickers aan via geleidehond.nl/opendeuren

Nieuwe pups

De vrijwillige inzet van onze puppypleeggezinnen en fokgastgezinnen is voor KNGF Geleidehonden onmisbaar. Zonder deze honderden vrijwilligers kunnen geen hulphonden worden opgeleid. In 2022 waren er 173 pleeggezinnen en 49 fokgastgezinnen actief. KNGF heeft 48 honden waarmee nesten gefokt worden: 34 moeder- en 14 vaderhonden. We fokten 20 nesten met een totaal van 131 pups. In 2022 kochten we 7 puppy’s aan bij andere fokkers.

Impact

Impact

Voor KNGF staat het bereiken van impact centraal in onze missie en kernwaarden. In 2023 stellen wij een nieuw realistisch en ambitieus meerjarenplan op voor 2024-2026 en versterken we de (inter)nationale samenwerking met andere scholen en organisaties. Naast het bestendigen van een solide basis maken we een doorstart naar groei, zodat we onze impact kunnen vergroten en aan de groeiende vraag naar hulphonden kunnen voldoen. Daar hoort ook bij dat wij met respect omgaan met mens, dier en milieu, en geen verdere schade willen aanrichten aan de aarde. In 2023 maakt KNGF daarom nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid.

Wil jij ons helpen met onze missie?

Elke euro draagt bij aan de opleiding van meer professioneel opgeleide honden. Help mee om meer werelden te openen.

Ja, ik help mee right-arrow  
Onze website gebruikt cookies