Er zijn verschillende manieren om KNGF Geleidehonden op te nemen in een testament.

Erfgenaam

Zo kan KNGF Geleidehonden tot erfgenaam benoemd worden. Dit heet een erfstelling. Hierin is aan te geven welk deel van de erfenis ons toekomt.

Legaat

Er kan ook gekozen worden voor een legaat. Dit is een vast bedrag of bezit, zoals een kunstverzameling, waardevolle sieraden of een huis. De opbrengst van de verkoop is dan voor KNGF Geleidehonden.

We zijn onder de indruk hoe netjes alles geregeld is bij KNGF Geleidehonden. Het is een extra motivatie om hen als erfgenaam te benoemen

Rob en Sylvia Brouwer

Fonds op naam

Een derde optie is om zelf een fonds op naam in het leven te roepen via een testament. Vanuit dit eigen fonds kan KNGF Geleidehonden verspreid over meerdere jaren gesteund worden. Of één bepaald doel binnen onze organisatie. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat we het geld alleen mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of voor één van de hondenopleidingen. KNGF Geleidehonden beheert het fonds en zorgt ervoor dat het geld op de juiste manier besteed wordt.

Een fonds op naam is mogelijk vanaf € 25.000,-. Alle mogelijkheden voor een fonds op naam kunnen met onze adviseur Nalatenschappen Patricia Elings in een persoonlijk gesprek besproken worden.

Vruchtgebruik

Regelmatig krijgt KNGF Geleidehonden een huis uit een nalatenschap. Soms is er sprake van een situatie dat de partner van de overledene daar nog woonachtig is. In dat geval krijgt de partner natuurlijk het recht van vruchtgebruik. Hij of zij blijft daar dan wonen en KNGF Geleidehonden erft het huis pas na het overlijden van de partner.

Codicil

In dit handgeschreven document kunnen bepaalde persoonlijke roerende zaken worden nagelaten. Denk daarbij aan goederen met emotionele waarde of foto’s. Let op: geld, aandelen of huizen kunnen niet worden nagelaten via een codicil. Het is verstandig om de toewijzing van waardevolle spullen altijd via een testament te regelen en daarnaast ook een eventueel codicil bij een notaris in bewaring te geven.

Beneficiaire aanvaarding

Een nalatenschap bestaat meestal uit bezittingen en schulden. KNGF Geleidehonden is als goed doel verplicht om een nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dat houdt in dat KNGF Geleidehonden nooit aansprakelijk kan worden gesteld, mochten de schulden in een nalatenschap hoger zijn dan de baten. Dit geldt voor alle manieren van nalaten.

Patricia Elings, adviseur nalatenschappen

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen