Het is voor KNGF Geleidehonden eenvoudig om de impact van de activiteiten aan te tonen. Als een van de zeer weinige maatschappelijke organisaties bieden wij mensen met een fysieke of psychische beperking een tastbare, concrete en aaibare oplossing. Het directe resultaat is een mobieler, zelfstandiger en zelfredzamer leven. Dankzij de door ons opgeleide hond kunnen ook zij meedoen in een maatschappij waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt.

Om ons werk uit te kunnen voeren, zijn wij grotendeels afhankelijk van de financiële steun van onze donateurs. Uiteraard waarderen wij deze steun enorm en gebruiken deze dan ook zorgvuldig.


Steun en sympathie

KNGF Geleidehonden krijgt als aanbieder van zorg een klein deel van de kosten van sommige honden vergoed van de zorgverzekeraars. Voor het overgrote deel moeten wij een beroep doen op de steun en sympathie van onze filantropische partners; de honderden vrijwilligers en duizenden mensen die ons financieel steunen. Ook zij zijn ervan overtuigd dat de professioneel opgeleide hond hét verschil maakt voor mensen met een beperking. In ruil voor hun partnerschap verwachten zij van ons dat wij ons werk doen en dat wij dat goed doen. Dat vereist vakmanschap, tijd, organisatie en geld. KNGF Geleidehonden maakt uiteraard kosten voor het professioneel laten draaien van de organisatie. In eerste instantie zijn dit kosten die de doelstelling toekomen. Daarnaast doen wij uitgaven die de doelstelling niet direct ten goede komen, maar die wel noodzakelijk zijn om deze te kunnen realiseren. Ruim driekwart van de ontvangen inkomsten wordt in hetzelfde jaar uitgegeven, waarvan 76% wordt besteed aan de doelstelling.

Hoe de kosten voor de opleiding van een hulphond precies verdeeld zijn, hebben we overzichtelijk op een rij gezet.

Wat kost het opleiden van een hulphond

‘Het is fijn dat ik kan zien hoe mijn donatie wordt besteed’

‘Het is fijn dat ik kan zien hoe mijn donatie wordt besteed’

Toen Frida Petersen (92) aan het winkelen was in het Stadshart in Amstelveen zag ze een trainer op een bankje zitten met een hond. Ze besloot er even naast te gaan zitten en een praatje te maken. Ik vertelde de trainster dat ik donateur ben en dat ik het ontzettend knap vind hoe ze die honden in het drukke winkelcentrum trainen.’

Lees waarom Frida Petersen ons steunt

Buffer voor de toekomst

Wat niet direct nodig is, wordt als buffer achter de hand gehouden. Zo kunnen wij tekorten aanzuiveren en de continuïteit van de organisatie garanderen. Voor onze cliënten is dat van groot belang, want wie eenmaal gewend is aan de steun van een professioneel opgeleide hond, wil nooit meer zonder. Dat betekent dat iedere hond na zijn pensionering moet worden vervangen. De reserves worden - met zeer beperkt risico - belegd. Beleggen levert, ook in de magere jaren, meer op dan sparen bij een bank. De opbrengsten van de beleggingen worden besteed aan de doelstelling. Als klankbord en ter controle kijkt de raad van toezicht nauwlettend mee. Met volle overtuiging zetten zij, de medewerkers en de vrijwilligers van KNGF Geleidehonden hun kennis, kunde, ervaring en de toevertrouwde middelen in voor een mooie, strijdwaardige missie; de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met een beperking door de inzet van een professioneel opgeleide hond.

Wil jij ons helpen met onze missie?

Elke euro draagt bij aan de opleiding van meer professioneel opgeleide honden. Help mee om meer werelden te openen.

Ja, ik help mee right-arrow  
Onze website gebruikt cookies