Een 4-jarige studie, uitgevoerd in opdracht van KNGF Geleidehonden door hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, toont aan dat gedragsaspecten van kinderen met autisme positief worden beïnvloed door de KNGF-workshop PAWS.

Hierdoor blijkt onder meer de zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van het kind significant toe te nemen. Woede-uitbarstingen, wegren- en herhalingsgedrag nemen juist af.

Positieve verandering in het gedrag

De ouders die voor en na het volgen van de speciale PAWS workshop werden geïnterviewd, zien duidelijk positieve verandering in het gedrag van het kind. Ook ervaren zij een verbetering van de kwaliteit van het gezinsleven dankzij de speciale inzet van de hond. Al neemt het de opvoedingsstress die veel ouders met een autistisch kind ervaren vaak niet weg.

Verschillende meetmomenten

Bij het onderzoek waren meer dan 100 gezinnen betrokken die bij KNGF Geleidehonden van start gingen met de PAWS workshop. Het betrof gezinnen die hun bestaande huishond wilden inzetten ten behoeve van hun kind met autisme of gezinnen die de intentie hadden een hond hiervoor aan te schaffen.

Het onderzoek had 3 meetmomenten:

1. bij de start van de workshop
2. 3 maanden na workshop of aanschaf van de hond
3. 6 tot 9 maanden daarna

Effect snel merkbaar

De ouders melden significante gedragsverschillen tussen de eerste en de tweede meting. Denk daarbij aan positieve veranderingen bij het kind wat betreft angst, stress, stemming, zelfvertrouwen en sociaal communicatieve vaardigheden. De derde meting toonde daarentegen juist weer weinig verschil met de tweede meting. Marie-José Enders-Slegers zegt daarover: 'Kennelijk is het effect van de speciale inzet van de hond snel merkbaar in het gedrag van het kind en blijven de veranderingen daarna in dezelfde mate bestaan.' Er werd ook onderzocht of de speciale inzet van de hond verlichting brengt in de opvoedingsstress die de meeste ouders van kinderen met autisme ervaren. Hier blijkt geen duidelijke verandering waarneembaar te zijn.


Lees het volledige onderzoeksrapport over effectiviteit van PAWS
Onze website gebruikt cookies