Petra Klomp is puppypleeggezinnen-instructeur en geeft al enkele jaren de PAWS workshop. Daarbij leren ouders hoe ze een huishond kunnen inzetten, zodat hij van nut is voor kinderen met autisme. Petra: ‘Ik ben er iedere keer weer van onder de indruk als ik hoor hoe een hond allerlei moeilijkheden kan compenseren, gewoon door er te zijn.’

‘Waar we met elkaar tijdens de workshop naar streven, is een succesvolle inzet van een huishond’, begint Petra. De ouders die we begeleiden hebben al een hond of zijn van plan om een hond te nemen. Deze gezinnen hebben geen assistentiehond voor kinderen nodig, maar kunnen wel baat hebben bij een goed getrainde huishond. Voor de ouders die wel op de wachtlijst staan voor een assistentiehond is het volgen van de cursus een verplicht onderdeel om in aanmerking te komen. Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers met meer zekerheid zeggen: een hond past wel of niet bij ons gezin. ‘Een hond, mits op de juiste manier ingezet, kan namelijk echt verschil maken’, legt Petra uit. ‘Als een kind met autisme een hond bijvoorbeeld alleen al knuffelt, neemt de stress vaak al af. Veel kinderen gaan doorslapen als de hond er is en het kind kan even met de hond kroelen bij een moeilijk moment waardoor woede-uitbarstingen afnemen. Ik heb verhalen gehoord van ouders waarbij hun zoon of dochter uiteindelijk zonder medicatie kon dankzij hun hond.’ 

Vaardigheden aanleren en misvattingen wegnemen

De PAWS workshop beslaat 3 dagen, verdeeld over 3 maanden. Wat leren de ouders tijdens de bijeenkomsten? Petra: ‘We leggen veel uit over hondengedrag en hoe je met een hond moet omgaan. Zo moet je de juiste afstand tot de hond bewaren, oogcontact maken, op de juiste manier je stem gebruiken. Ook leggen we aan de ouders uit hoe ze hun hond bepaalde trucjes kunnen aanleren, zoals op commando zijn kop op schoot leggen. We tonen filmpjes waarin honden stresssignalen vertonen of andere gemoedstoestanden laten zien, zodat je die leert herkennen. Wat we vooral ook uitleggen, is wat een hond allemaal niet kan. Mensen denken soms ten onrechte dat met de komst van de hond veel problemen zullen oplossen.’ 

Werken aan een goede band

Tijdens de workshops is er daarom veel aandacht voor wat je kunt verwachten van een hond. ‘Als je zonder kennis en vaardigheden aan een hond begint, kan dat voor nog meer stress zorgen. Dat wil je niet, aangezien een kind met autisme vaak al voor veel spanning zorgt binnen het gezin’, vertelt Petra. ‘Overigens hanteren wij een positieve vorm van trainen. Dat is belangrijk, omdat kinderen met autisme veel kopieergedrag laten zien. Als de ouders tegen de hond mopperen of aan de riem trekken, dan gaan kinderen dat ook doen. Dat doet de band tussen de hond en het kind geen goed, terwijl de ontwikkeling van een hechte band juist zo belangrijk is voor het inzetten van de hond.’

Genoeg handvatten om verder te kunnen

Petra: ‘Mensen kunnen ons na afloop bellen met vragen, maar het is de bedoeling dat eenieder na het volgen van de cursus genoeg informatie en kennis heeft om zelf aan de slag te gaan. Naast alle hondenkennis, de trucjes en de vaardigheden die we aanleren, vertellen we tijdens de workshop welke cursussen je met de hond kunt volgen. Waar je het beste een hond kunt kopen en welke rassen zich het beste lenen voor een kind met autisme. Ik zou alle deelnemers het liefst allemaal 1-op-1 willen begeleiden, maar daar is de cursus niet voor bedoeld. Daarom geven we zoveel mogelijk handvatten waarmee ouders verder kunnen.’

Onze website gebruikt cookies