Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een professioneel opgeleide hond. Een hulphond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden.

Wat doet KNGF Geleidehonden?

Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Door al deze ervaring hebben wij een schat aan kennis op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen met andere beperkingen: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, personen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of kinderen met autisme. Daarvoor houden wij ons bezig met:

  • Fokken van toekomstige hulphonden.
  • Socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met puppypleeggezinnen.
  • Opleiden van verschillende soorten assistentiehonden: de blindengeleidehond, ADL-assistentiehond, PTSS-assistentiehond en assistentiehond voor kinderen. 
  • Instructie, begeleiding, advies en nazorg bieden aan de mensen die een hulphond krijgen.
  • Hondeninstructeurs opleiden.
  • Fondsenwerving en voorlichting.
  • Belangen behartigen van onze cliënten.

De stichting KNGF Geleidehonden

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en daardoor grotendeels afhankelijk van donaties. KNGF Geleidehonden is aangesloten bij de Internationale Federatie van Geleide-hondenscholen en de Internationale Federatie van Assistentiehonden. Deze federaties hebben normen gesteld waaraan kwaliteitsscholen voor geleide- en assistentiehonden moeten voldoen en controleren dat ook regelmatig. Daarnaast delen de aangesloten organisaties hun kennis met elkaar.

De organisatie voldoet aan de Erkenningsregeling Goede Doelen van toezichthouder CBF, is lid van branchevereniging Goede Doelen Nederland (GDN) en heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het toezicht houden door de Raad van Toezicht en het besturen door de directie zijn strikt gescheiden. Beiden onderschrijven de SBF-code voor Goed Bestuur van harte.

De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in:

Ons beleid is in te zien in het meerjarenplan 2019-2022 (pdf). Het jaarplan is met een jaar verlengd. Aan het eind van 2023 verschijnt het meerjarenplan 2024-2026 op de website. Voor de behaalde resultaten bekijk je ons jaarverslag of jaarbericht

Onze website gebruikt cookies