KNGF Geleidehonden wil graag weten of de werkwijze nog altijd goed aanslaat, of onze hondenbazen tevreden zijn en of bepaalde nieuwe projecten hun doel bereiken. Daarom worden er onderzoeken gedaan. 

Ook geven wij graag openheid van zaken voor wat betreft onze behaalde resultaten, de bestedingen van onze donaties en onze investeringen. Hier zijn al onze jaarberichten en -verslagen te vinden.

Onze onderzoeken

Onze website gebruikt cookies