Medische detectiehonden

speuren ziekten op

Spaniel Mintha ruikt aan de carrousel


Honden staan bekend om hun ongeëvenaarde reukvermogen. KNGF Geleidehonden leidt haar eigen medische detectiehonden op en onderzoekt welke waardevolle bijdragen dit team kan leveren aan het tijdig opsporen van ziekten.

Toekomst medische detectiehonden

Op dit moment liggen de projecten en de training van de medische detectiehonden stil. Dit komt vooral door het plotselinge overlijden van Patrick Hilverink, projectleider en een van de drijvende krachten achter de medische detectiehonden. Hij was enorm bevlogen en heeft met ziel en zaligheid aan dit project gewerkt. Hij laat daardoor een leegte achter die moeilijk is op te vullen. Daarnaast is het erg lastig monsters te verkrijgen voor dit soort onderzoek, zeker in deze uitzonderlijke situatie met corona. Verschillende toekomstscenario’s worden de komende tijd nauwkeurig onderzocht. Later dit jaar hoopt KNGF Geleidehonden uitsluitsel te geven over de toekomst van de medische detectiehonden.

Projecten van het medische detectieteam

Afgeronde projecten van het medische detectieteam

  • Vroegtijdig opsporen van darmkanker
    In 2014 is het team medische-detectiehonden (MDH) van KNGF Geleidehonden in samenwerking met VUmc een onderzoek gestart om te onderzoeken of honden darmkanker in ontlasting kunnen detecteren. In het najaar van 2018 is dit project succesvol afgesloten. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in een wetenschappelijke publicatie, die begin dit jaar is gepubliceerd in de Journal of Veterinary Behaviour, een internationaal tijdschrift waarin veel wordt gepubliceerd over toegepast werkhonden onderzoek. Lees meer over dit project mbt darmkanker.

Lopende projecten - on hold

  • Vroegtijdig signaleren van hypo’s bij diabetes type 1  Het team van medische detectiehonden is volop bezig hun volgende klus vorm te geven: onderzoeken of honden een rol kunnen spelen in het tijdig herkennen van een hypo bij mensen met diabetes type 1. Het gaat dan om de groep die zelf niet doorheeft dat er een hypo opspeelt, dit heet hypo-unawareness. Deze patiënten leven vaak in angst die veel impact kan hebben op hun dagelijkse leven. Het team van medische detectiehonden heeft voor dit project samenwerking gezocht met het Diabetes Fonds en het Radboudumc in Nijmegen.  
  • Onderzoek detectie borstkanker in bloed
    Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en KNGF Geleidehonden bundelen de krachten om te onderzoeken of honden met hun sublieme neus in staat zijn om borstkanker in bloed te detecteren. Als dat mogelijk blijkt, is de vervolgvraag om te onderzoeken in welk onderdeel van het bloed de kanker dan te detecteren is. Dit zou het LUMC, wereldwijd vooraanstaand in borstkankeronderzoek, mogelijk een stap verder kunnen brengen in de zoektocht naar het ontstaan en het eerder diagnosticeren van borstkanker dan huidige methoden. Met name bij jonge vrouwen die erfelijk belast zijn zou dit een voordeel zijn. Lees meer over dit project.

Medische detectiehonden en het coronavirus

Op diverse plekken in Europa wordt momenteel onderzocht of honden kunnen worden ingezet bij het opsporen van het coronavirus. KNGF Geleidehonden houdt zich niet met een dergelijk onderzoek bezig. Wij volgen het werk van onze collega’s weliswaar met grote interesse en wensen hen veel succes, want ook wij zijn overtuigd van de bijzondere detectie-capaciteiten van de hondenneus. Voor meer informatie over een dergelijk onderzoek verwijzen we naar de website van Medical Detection Dogs.

Met dank aan

Zonder de financiële steun van onze sponsoren, zouden de projecten van de medische detectiehonden onmogelijk zijn geweest. Wij danken: de ASN Bank, Stiching Zabawas, W.M. de Hoop Stichting, de Horstingstuit foundation, de Putman Groep voor hun onmisbare bijdrage.

Het team

Het team van medische detectiehonden bestaat uit acht honden; cocker spaniels, een Mechelse herder, een duck tolling retriever en labradors. Een bont gezelschap, maar al hun neuzen staan dezelfde kant op. Vijf honden zijn vanaf het begin van het eerste project - het vroegtijdig detecteren van darmkanker - betrokken, de andere drie speurneuzen zijn begin 2017 aan deze training begonnen.

Werkwijze

Bij KNGF Geleidehonden is een speciale trainingsruimte ingericht waar de medische detectiehonden zonder afleiding trainen op geurdetectie. De honden verblijven als huishond bij vrijwilligersgezinnen thuis en komen twee tot drie keer per week voor een trainingssessie naar KNGF Geleidehonden. Elke hond maakt dan meerdere “runs” langs een geurcarrousel. In iedere run ruikt de hond aan verschillende monsters, met en zonder de geur die ze moeten leren detecteren. De honden worden spelenderwijs getraind. De trainers leren de honden de geur van bijvoorbeeld darmkanker te associëren met de geur van hun favoriete speeltje. Zodra ze dit doorhebben, wordt de geur van het speeltje stapsgewijs weggelaten en blijft de herkenning van de “geur van darmkanker” over. Bij het juist detecteren van darmkanker of correct negeren van een controlemonster worden de honden beloond met hun favoriete spel. 

Onze website gebruikt cookies