Na het plotselinge overlijden van projectleider Patrick Hilverink heeft KNGF Geleidehonden na lang beraad besloten het detectiehonden-project te beëindigen. Het was een vooruitstrevend en wetenschappelijk project, waaraan zowel Patrick, zijn collega’s én de honden sinds 2014 met veel inzet, plezier en trots hebben gewerkt.

Mooie resultaten

Onderzoek naar een erfelijke vorm van borstkanker in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was nog in volle gang toen het noodlot toesloeg. Daarnaast lagen er nog andere onderzoeken op de plank. De detectiehonden behaalden mooie resultaten in het onderzoek naar darmkanker, dat afgerond is met een wetenschappelijk artikel in het prestigieuze Journal of Veterinary Behavior.

Het beëindigen van dit project was een weloverwogen besluit, waarin geld geen rol speelde. De intentie was om samen met een andere, buitenlandse partij een doorstart van het project te realiseren. Hiertoe is een concrete en zeer serieuze poging ondernomen, maar na enige maanden bleek deze samenwerking praktisch niet haalbaar. Andere geschikte partners zijn er niet in Europa. De aanpak die wij met de medische detectiehonden hanteerden is dermate specifiek dat er feitelijk geen andere partijen zijn die hiervoor in aanmerking komen. Factoren als wetenschappelijke aanpak, praktische hondenkennis, hondenwelzijn en specifieke trainingstechnieken plus de medische voorwaarden zijn binnen dit werk nauw met elkaar vervlochten. Juist ook door het medische element is het heel belangrijk om het project met de juiste kennis en ervaring voort te zetten. Dat is helaas niet gelukt.

Nu het project stopt, gaan de detectiehonden met vervroegd pensioen. Ze blijven bij de gezinnen wonen waar ze al die tijd liefdevol zijn verzorgd en gehuisvest.

Missie KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden wil zo veel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een professioneel opgeleide hond. Het opnieuw opzetten van het detectiehonden-project neemt de focus te veel weg van deze missie. Een doorstart van het project zou veel tijd en aandacht vragen. “We kijken met trots terug op deze periode en hebben met onze onderzoeken een bijdrage geleverd aan de wetenschap. We nemen dit besluit met pijn in ons hart. Waar mogelijk zullen we opgedane kennis en ervaringen delen met andere (buitenlandse) partijen die momenteel serieuze stappen zetten op dit gebied. Wij volgen hun werk met grote interesse en wensen hen veel succes, want dankzij dit project zijn ook wij overtuigd van de bijzondere detectie-capaciteiten van de hondenneus”, aldus directeur Meta Neeleman.

Onze website gebruikt cookies