Goed nieuws: KNGF Geleidehonden ondertekende op 21 maart een overeenkomst met de politie die het voor (oud-)politieagenten mogelijk maakt om een buddyhond PTSS vergoed te krijgen. Medewerkers met erkende beroepsgerelateerde PTSS-klachten kunnen zich bij de politie aanmelden om hiervoor in aanmerking te komen en vervolgens kiezen uit vier verschillende aanbieders van hulphonden, waaronder KNGF.

Politieagenten kunnen in hun werk heftige incidenten meemaken en daardoor posttraumatische stressstoornis (PTSS) oplopen. Als onderdeel van een goede nazorg voor hun medewerkers, heeft de politie in 2019 opdracht gegeven tot wetenschappelijk onderzoek naar het nut van een professioneel opgeleide hond bij PTSS-klachten. Belangrijke conclusies waren: een buddyhond geeft rust en een gevoel van veiligheid, leidt af en vergroot het vertrouwen.

Voorbeeld voor andere beroepen

Monique Dolfing, directeur van KNGF: ‘De politie heeft twee grote stappen gezet: eerst met de erkenning dat een buddyhond een positief effect kan hebben op het leven van politiemensen met PTSS. Nu wordt dat extra onderstreept door de kosten van een buddyhond te vergoeden. Hiermee heeft de politie in mijn optiek ook een voortrekkersrol, want in andere beroepsgroepen is het risico op PTSS natuurlijk ook aanwezig.’

Donateurssteun nog steeds nodig

De politie heeft toegezegd om de kosten voor aanschaf en training van buddyhonden voor haar rekening te nemen, evenals een vergoeding voor bijvoorbeeld voer en dierenartskosten. Een royale tegemoetkoming, maar de steun van donateurs is voor KNGF nog steeds hard nodig om alle kosten te kunnen dekken. Monique Dolfing: ‘Zo kunnen cliënten 24 uur per dag bij het servicebureau van KNGF terecht. Daarnaast blijven onze instructeurs jarenlang bij de cliënt en de buddyhond betrokken en doen jaarlijks thuisbezoeken. Ook doet KNGF veel op het gebied van belangenbehartiging, zoals de campagne rond toegankelijkheid van openbare gelegenheden voor mensen met een hulphond. Onze loyale donateurs maken óók die topdienstverlening mogelijk.’

Meer weten over de vergoedingsregeling vanuit de politie? Lees verder.
(Let op: de politie gebruikt de term ‘assistentiehonden’ waar wij spreken van ‘buddyhonden PTSS’.)

Groepsfoto na het onderteken van de overeenkomst

Onze website gebruikt cookies