KNGF Geleidehonden neemt vrijdag 11 maart deel aan NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Hiervoor zoeken wij helpende handen! Het is de bedoeling zoveel mogelijk plastic doppen in te zamelen voor de opleiding van de geleidehond. Deze doppen van bijvoorbeeld frisdrankflessen en zuivelpakken zijn namelijk geld waard. Er zijn al veel enthousiaste doppenspaarders door het hele land. We plaatsen nu ook een container voor doppen op een locatie in Aalten (Gelderland).

Als startschot van dit 4e doppendepot in Nederland roepen wij iedereen uit het oosten van het land op de komende weken doppen te verzamelen en deze op 11 maart in te leveren. Zo geven we het nieuwe doppendepot een vliegende start. Meedoen is voor u een kleine moeite, terwijl een speciaal opgeleide hond voor iemand met een beperking een groot verschil betekent. Helpt u mee? Meld u dan snel aan.

Meedoen = makkelijk: meld u aan!

Iedereen heeft plastic doppen thuis, dus meedoen is heel makkelijk. Wij vragen iedereen in het oosten van het land zijn doppen en die van buren en familie te verzamelen en deze tijdens de feestelijke opening van het doppendepot in Aalten in te leveren. We ontvangen u graag op vrijdag 11 maart tussen 11:00-13:00 uur met een drankje en wat lekkers.

Aftrap doppenactie Oost-Nederland

Hier stopt de actie natuurlijk niet. Ook na 11 maart is het nog mogelijk om doppen te verzamelen. ‘In het eerste jaar hebben we met veel behulpzame Nederlanders 40.000 kilo aan doppen opgehaald. Hiermee kunnen twee basisopleidingen voor een toekomstige geleidehond worden vergoed. Dit jaar gaan we voor een verdubbeling van het aantal kilo’s’, vertelt Anika Blessing, die de actie vanuit KNGF Geleidehonden coördineert. ‘Meedoen aan de doppenactie is simpel. Heeft u een stevige (vuilnis)zak vol, dan kunt u deze inleveren bij een inzamelpunt in uw buurt. Alle harde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen tot pindakaaspotten.’ De doppen dienen schoon en droog te zijn en ontdaan van lipjes van metaal of karton of een rubberen rand in of aan de dop. Bent u benieuwd waar u een inzamelpunt bij u in de buurt vindt of wat de richtlijnen zijn rondom de doppen? Kijk dan op geleidehond.nl/doppen.

Landelijke vrijwilligersactie

NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds. Met deze landelijke vrijwilligersactie stimuleert het fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en zet vrijwillige inzet in de spotlights. KNGF Geleidehonden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers die ons bijvoorbeeld helpen bij de verzorging en opvoeding van de honden in opleiding of door doppen voor ons te sparen. Mede dankzij onze vrijwilligers kan KNGF Geleidehonden zoveel mensen gelukkig maken met een professioneel getrainde hond. NLdoet geeft ons werk een extra steuntje in de rug.

Containers en doppendepots gezocht

Op dit moment hebben wij een doppendepot in Brabant, Noord-Holland, Drenthe en vanaf 11 maart dus ook in Gelderland. Gezien de groei van de actie is KNGF Geleidehonden op zoek naar organisaties die een 30 of 40 kuub container en/of plaats in een van de andere provincies beschikbaar willen stellen voor een nieuw doppendepot. Mail voor meer informatie of aanmelden naar actie@geleidehond.nl. Vrijwillige chauffeurs brengen de doppen van de honderden inzamelpunten naar een van de depots. Zij legen de zakken met doppen in een grote zeecontainer, die vervolgens met een vrachtwagen naar de verwerker worden gebracht. 

Onze website gebruikt cookies