KNGF Geleidehonden startte eind november een petitie voor een landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk en betere handhaving. Begin januari hadden 38.032 mensen hun steun voor deze petitie uitgesproken en daar zijn we heel dankbaar voor. Een landelijk verbod op consumentenvuurwerk lijkt een thema waar wij als leverancier van hulphonden niets mee te maken hebben, maar als belangenbehartiger hebben we dat wel: veel hulphonden en bazen ondervinden in de decembermaand overlast van vuurwerk.

Onverwachte en harde vuurwerkknallen kunnen grote gevolgen hebben voor hulphonden en hun gebruikers. Gevolgen die variëren van schrikreacties en angst om naar buiten te gaan tot verwondingen en zelfs ongeschiktheid om als hulphond verder te werken. Dat komt erop neer dat iemand niet of niet volledig op zijn hulpmiddel kan rekenen en dus beperkt wordt in zijn zelfstandigheid en vrijheid. Voor iemand met een visuele beperking, autisme of PTSS kan vuurwerk ook mentale gevolgen hebben, zoals angst, herbeleving, vereenzaming. De vuurwerkperiode trekt dus een zware wissel op het welzijn van mensen die afhankelijk zijn van een hulphond en op de honden zelf.

38.032 ondertekenaars

KNGF Geleidehonden roept - samen met de ruim 38 duizend ondertekenaars van de petitie - de minister met klem op om het tijdelijke verbod op vuurwerk om te zetten in een permanent en algeheel vuurwerkverbod voor consumenten, waardoor de handhaving ook strenger gehanteerd kan worden. De petitie is begin januari 2022 gesloten en aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Na het aanbieden in de Tweede Kamer kregen we helaas de teleurstellende reactie dat er geen landelijk verbod zal worden ingevoerd. De gemeenten zelf hebben wel beslissingsbevoegdheid om vuurwerkvrije zones in te stellen.  

Onderzoek toont impact aan

De petitie is niet zomaar gestart: onderzoek van KNGF Geleidehonden toont aan dat maar liefst 80% van haar ondervraagde cliënten zijn hulphond moet ondersteunen tijdens de vuurwerkperiode. Anderen beperken bewust hun dagelijks leven in de decembermaand om een vuurwerktrauma bij de hond (of zichzelf) te voorkomen. Geschrokken en angstige hulphonden kunnen hun werk niet goed meer uitvoeren. De decembermaand is voor veel cliënten en hun honden dan ook eerder een nachtmerrie dan een feest. Lees meer over dit onderzoek.

Huidige regelgeving onvoldoende

We zijn ons ervan bewust dat er al bepaalde verboden rondom vuurwerk gelden. Toch is het effect voor de groep die wij met deze petitie vertegenwoordigen niet merkbaar en steekt de overlast van met name knalvuurwerk ieder jaar weer, en steeds vroeger in het jaar, de kop op. Ook door het samenvoegen van legaal vuurwerk ontstaat zwaarder vuurwerk wat gevaar en overlast geeft. Handhaving is met de huidige regels zeer lastig, laten handhavers uit diverse gemeenten weten. Het kan niet zo zijn dat illegaal vuurwerk afsteken gewoon door kan gaan en dat kwetsbaren, zowel mens als dier, zich wekenlang uit de samenleving moeten terugtrekken om de eigen veiligheid te waarborgen. Wij zijn van mening dat vuurwerk alleen in handen van professionals mag komen. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van het kijken naar vuurwerk, op een afgesproken tijdstip waar iedereen rekening mee kan houden en op een veilige manier.

Onze website gebruikt cookies