KNGF Geleidehonden behoort tot de internationale top van hondenscholen. Dat is best een bijzondere status voor zo’n klein land. Tientallen jaren samenwerking met buitenlandse collega’s heeft ons gebracht waar we nu staan. Het woord is daarom aan 3 KNGF-medewerkers die, ieder op hun eigen manier, internationaal actief zijn.

Hekkensluiter van deze serie over internationale samenwerking is Irma Metzger: zij zit namens KNGF in een werkgroep voor Europese standaardisering van assistentiehonden*. Een belangrijke aanleiding is dat veel cliënten nog altijd worden geweigerd in openbare gelegenheden vanwege hun assistentiehond. Onder andere winkeliers, horecapersoneel, beveiligers, en receptionisten weten lang niet altijd hoe het zit. Wanneer gaat het om een echte assistentiehond, professioneel opgeleid en ingezet voor iemand met een beperking, en wanneer niet?

Irma licht toe: ‘Zelfs na vertoon van een officieel KNGF-pasje, wordt onze cliënten toch nog regelmatig toegang geweigerd. Dat mag niet. Er is een VN-verdrag dat mensen hiertegen moet beschermen. Dat het dan toch gebeurt, laat zien dat het aan duidelijkheid ontbreekt.’ Een route naar meer helderheid is de standaardisering van assistentiehonden in heel Europa. Die moet handvatten geven over wie recht heeft op toegang met diens assistentiehond en wie niet. Hier wordt al langere tijd druk aan gewerkt.

Wildgroei

Dat een huishond niet altijd mee mag in openbare gebouwen, is begrijpelijk. Maar dat een officiële assistentiehond geweigerd wordt, is onacceptabel. Waar gaat het mis? Irma schetst: ‘Soms is er simpelweg onvoldoende kennis over assistentiehonden. In andere gevallen is er wel het besef dat een assistentiehond naar binnen mag, maar twijfelt men over de “echtheid” van de hond. Er is helaas veel wildgroei op dat vlak. Zo zijn er bijvoorbeeld hondendekjes te koop die de suggestie wekken dat je met een assistentiehond te maken hebt. Zo moeten de goeden onder de kwaden lijden. Maar ik snap dat mensen soms door de bomen het bos niet meer zien.’ Met een Europese normering wordt dit beter gereguleerd.

Dezelfde taal

Het doel van Europese standaardisering is duidelijk, maar de weg er naartoe is best ingewikkeld. Irma houdt het simpel en noemt in vogelvlucht de stappen: ‘We zijn bezig om 6 standaarden op papier te zetten, die samen leiden tot Europese normering. De eerste is erop gericht dat we allemaal dezelfde taal spreken. Wanneer we bijvoorbeeld “assistentiehonden” zeggen, wat bedoelen we daar dan mee? Als je geen definities maakt van belangrijke woorden, dan ontstaan er al snel misverstanden als je om de tafel zit met zo’n 15 landen. De andere standaarden gaan over het welzijn van de hond, toegankelijkheid, klantenservice en de eisen die we stellen aan de opleiding van trainers en de honden. Dat zijn complexe onderwerpen die we op Europees niveau gelijk willen trekken. Aan het eind van de rit hebben we een pakket aan normen op basis waarvan elk aangesloten land een lobby moet gaan voeren voor acceptatie ervan.

Toekomstbeeld

Alhoewel het traject van normering voorlopig nog niet is afgerond, kunnen we voorzichtig een toekomstbeeld schetsen. Irma: ‘Met EU-standaardisering heeft iedereen straks duidelijke richtlijnen. Mensen met een assistentiehond kunnen zich dan hopelijk vrij bewegen. In eigen land, maar ook in de rest van Europa.’ Heldere regels zijn één ding, maar zichtbaarheid is minstens even belangrijk. Hoe kun je in een oogopslag zien dat je met een professioneel getrainde hond te maken hebt? Irma: ‘Er moet natuurlijk een eenduidig logo komen dat bijvoorbeeld op het dekje van de hond zichtbaar is. Ter verificatie kun je denken aan een QR-code, gekoppeld aan het chipnummer van de hond. Het zijn allemaal ideeën, er staat nog niets vast. Er is nog veel werk te verrichten, maar de eerste stappen zijn gezet.’

*In deze tekst is de assistentiehond een overkoepelende term voor alle (KNGF) honden die in een één-op-één combinatie werken met hun baas, zoals hulphonden voor blinden en zeer slechtzienden, mensen in een rolstoel, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme.

portret Irma

KNGF Geleidehonden is ook lid van de Nederlandse Normcommissie die onder de vlag van NEN (het Nederlands Normeringsinstituut) stakeholders verenigt zoals assistentiehondenscholen, hogescholen, het ministerie van VWS, Stichting Gebruikers Assistentiehonden en de Oogvereniging Nederland.

Onze website gebruikt cookies