Op dit moment verschilt het toelatingsbeleid per dierenpark en zijn soms de assistentiehonden welkom en in andere gevallen mag alleen een menselijke begeleider mee. Sommige dierentuinen laten assistentiehonden niet toe vanwege een krappe opzet van het park, of vanwege loslopende dieren of overdracht van dierziekten. Dierentuinen werken aan hun toegankelijkheid en krijgen de gelegenheid om eventuele aanpassingen te doen. KNGF Geleidehonden levert hier een bijdrage aan door advies te geven waarmee wij de belangen van onze cliënten behartigen.

KNGF Geleidehonden staat voor de toegankelijkheid van mensen die gebruik maken van een assistentiehond, maar wij vinden ook dat rekening gehouden moet worden met de veiligheid en het welzijn van de hond of andere dieren. Wij adviseren cliënten daarom deze afweging nadrukkelijk te maken in geval van een bezoek – in dit geval aan een dierentuin - en na te gaan of er alternatieven zijn.

KNGF Geleidehonden gaat er vanuit dat alle dierentuinen een passende oplossing bieden, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om de dierentuin te bezoeken.

Veelgestelde vragen dierentuinen

V: Waarom staan dierentuinen geen assistentiehonden toe?
A: Het beleid per dierentuin verschilt. Dierentuinen geven aan dat de ruimte soms te beperkt is, dat de assistentiehonden voor onrust kunnen zorgen bij de dierentuindieren en dat er een risico is op het overdragen van dierziekten.

V: Bij welke dierentuinen zijn assistentiehonden wel welkom?
A: In Burgers zoo, Dierenpark Amersfoort, Artis en Diergaarde Blijdorp zijn assistentiehonden toegestaan. Bekijk de websites van de individuele dierentuinen voor de parkregels.

V: Mogen dierentuinen de assistentiehonden wel weigeren nu het VN-verdrag van kracht is?
A: Dat kan, indien de dierentuinen kunnen aantonen dat het toegankelijk maken leidt tot onredelijke aanpassingen. Wel zijn gelegenheden die nu nog niet toegankelijk zijn verplicht om concrete actieplannen op te stellen waarmee gewerkt wordt aan geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid. Het toegankelijk zijn wordt voor iedereen de norm, en ontoegankelijkheid wordt de uitzondering.

V: Mogen dierentuinen de assistentiehonden wel weigeren nu het College een uitspraak heeft gedaan over Artis?
A: Een uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt in 80% van de gevallen door de rechter overgenomen. Om uitsluitsel te geven op deze vraag, verwijzen wij naar het College zelf.

Onze website gebruikt cookies