KNGF Geleidehonden zet zich al jaren in voor verbetering van de toegang voor assistentiehondengebruikers tot allerlei openbare ruimten. Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht en officieel een wet. Het is van toepassing op alle terreinen van het leven. Hierdoor is een assistentiehond (professioneel opgeleide hond) altijd welkom in openbare gelegenheden. KNGF Geleidehonden is blij met de nieuwe wetgeving.

We vinden dat mensen die gebruik maken van een assistentiehond overal welkom moeten zijn en mogen rekenen op inclusieve toegankelijkheid. Tegelijkertijd begrijpen we dat het voor sommige partijen even schakelen is. Verder vertrouwen wij erop dat gebruikers van assistentiehonden zelf een goede afweging maken of het noodzakelijk is om de hond mee te nemen, wanneer zijn veiligheid of welzijn of dat van andere dieren of mensen in het geding komt.

Lees hier alles over toegankelijkheid

Onwetendheid vaak reden weigering

In de praktijk blijkt dat onze cliënten met hun hond nog geregeld geweigerd worden in openbare gelegenheden. Elke situatie is anders, maar meestal wordt een assistentiehondenbaas op het moment van binnengaan geconfronteerd door een medewerker die niet op de hoogte is van de nieuwe wetgeving. Onwetendheid dus. In de praktijk wordt dat of ter plekke opgelost of krijgt het een vervolg. Wat we ook zien is dat cliënten van ons met een andere hond dan een blindengeleidehond vaker worden geweigerd, omdat bijvoorbeeld de beperking niet direct zichtbaar is.

Hoewel de honden meestal na overleg wel worden toegelaten, zou het niet nodig moeten zijn dat de gebruiker telkens tekst en uitleg moet geven op de noodzaak van de aanwezigheid van hun assistentiehond. Zij mogen niet gediscrimineerd worden op basis van het soort hulpmiddel dat zij gebruiken voor hun beperking. 

Daarom pleit KNGF Geleidehonden voor betere handhaving van de regelgeving en meer voorlichting in Nederland.

Ontoegankelijkheid melden

KNGF Geleidehonden zet zich in voor collectieve belangenbehartiging voor cliënten inzake toegankelijkheid. Cliënten, medewerkers en pleeggezinnen kunnen bij ons melding maken van een weigering. Meldingen van ontoegankelijkheid gebruiken wij voor onderzoek en collectieve belangenbehartiging. Voor het oplossen van individuele zaken kunnen wij doorverwijzen.

We raden in het geval van een weigering aan het gesprek aan te gaan met de leiding van de locatie over de wet- en regelgeving m.b.t. toegankelijkheid. Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kan een formele klacht bij de locatie/partij worden ingediend en kan men terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Onze website gebruikt cookies