KNGF Geleidehonden behartigt de belangen van geleidehondenbazen en hun honden. Daarvoor is het soms nodig om in een kwestie een standpunt in te nemen. Lees onze standpunten hieronder.

Vuurwerk

Alleen een verbod op consumentenvuurwerk kan ervoor zorgen dat overlast en leed door vuurwerk voorkomen wordt. KNGF Geleidehonden wijst erop dat de openbare ruimte ook toegankelijk moet zijn voor gehandicapte geleidehondengebruikers tijdens de jaarwisseling. Steek geen vuurwerk af bij dieren en kwetsbare mensen en spreek de afstekers aan op hun gedrag.

Klonen

Voor KNGF Geleidehonden is respect voor de integriteit van het dier belangrijk. Er zijn morele bezwaren tegen situaties die het zijn en de natuur van de hond wijzigen ten behoeve van de mens. Klonen is in strijd met deze principes en daarom wat ons betreft onaanvaardbaar.

Toegankelijkheid

KNGF Geleidehonden vindt dat mensen die gebruik maken van een assistentiehond (professioneel opgeleide hond) overal ruim welkom moeten zijn en mogen rekenen op inclusieve toegankelijkheid.

Onze website gebruikt cookies