Pas op: gevaarlijke ingrediënten tuinmest

Twee handen gevuld met cacaodoppen

Het is voorjaar, de tuinen worden zomerklaar gemaakt en in de media is er flink aandacht voor het bemesten van de tuin. Cacaodoppen worden daarbij veelvuldig aangeprezen als ideale bodembedekker die slakken en onkruid tegengaan. Wat bij de promotie van dit milieuvriendelijke product niet wordt gezegd is dat het uitermate giftig is voor honden.

Cacao giftig 

Cacaodoppen als bodembedekker en ook organische mest, een alledaagse tuinproduct wat bij veel mensen in hun schuur staat, bevat alleen dierlijke en plantaardige meststoffen. Veel honden vinden het erg lekker om op te eten. Het is echter niet algemeen bekend dat milieuvriendelijke tuinmest vermalen cacaodoppen kan bevatten en chocolade is nu eenmaal erg giftig voor een hond. In milieuvriendelijke tuinmest (en organische grondverbeteraars en bodembedekkers) zitten soms hoge concentraties theobromine, de stof die in de cacaoboon voorkomt. Bij een hond van 30 kilo kunnen na het eten van 450 gram meststof (of 150 gram grondverbeteraar) ernstige vergiftigingsverschijnselen optreden die tot de dood kunnen leiden. Mensen kunnen deze stof goed afbreken via de lever en afvoeren via de nieren. Veel diersoorten, zoals paarden, runderen, pluimvee, vogels, katten en honden kunnen dit niet.

Alert zijn

Bij een hond die zich aan een paar grote happen mest tegoed heeft gedaan, kan korte tijd daarna in snel tempo vergiftigingsymptomen vertonen. Soms zo snel dat een dierenarts niets meer kan doen. Alleen als heel snel na het binnenkrijgen van een dodelijke dosis theobromine ingegrepen wordt, is een hond te redden. Ingrid Nijman, hoofd afdeling Puppy- en Pleeggezinnenzorg bij KNGF Geleidehonden: ‘Ik wil iedere hondenbezitter er op wijzen alert te zijn. Houd alle producten waarin cacao is verwerkt uit de buurt van je hond. Denk dus ook aan de cacaodoppen die vaak als decoratie in de tuin liggen en houd zakken met mest goed gesloten. Heb je je tuin bewerkt met mest of grondverbeteraars, schoffel dit dan goed onder de aarde en houd honden uit de tuin totdat meststoffen goed weggespoeld zijn door sproeien of regen.’

Check de ingrediëntenlijst 

KNGF Geleidehonden is in het verleden al eens in contact getreden met diverse mestproducenten, nadat een geleidehond in opleiding ongelukkiger wijze aan het eten van organische tuinmest was overleden. Er bleek toen een trend waarneembaar te zijn waarbij de vermalen cacaodoppen steeds meer worden uitgesloten van de mestsamenstelling. Vooral de reguliere A-merken voegen deze de laatste jaren veel minder of zelfs niet meer toe. Toch blijkt er nog een flinke voorraad in de schappen aanwezig en veel mensen hebben nog een restant zak in hun schuurtje staan. Ook wordt er op dit moment nog frequent reclame gemaakt voor cacaodoppen als ideale bodembedekker in tuinen. KNGF Geleidehonden adviseert de ingrediënten op de verpakking te controleren. Bij producenten pleit zij voor een duidelijke waarschuwing op de verpakkingen die cacaodoppen bevatten.

Onze website gebruikt cookies