Beloningsbeleid KNGF Geleidehonden voortaan binnen de norm

fff

Vandaag zijn in de Volkskrant twee artikelen verschenen als gevolg van het jaarlijkse onderzoek naar de inkomsten en bestedingen van goede doelenorganisaties. Het dagblad staat stil bij de hoogte van het salaris van de directeur van KNGF Geleidehonden en het feit dat zij in 2015 van de raad van toezicht van KNGF Geleidehonden een incidentele éénmalige gratificatie* heeft ontvangen vanwege bijzondere prestaties in 2015. 

Spijt

De raad van toezicht betreurt het ten zeerste dat KNGF Geleidehonden met deze publicatie negatief in het nieuws komt. Zij trekt zich de kritiek zeer aan en geeft toe een verkeerde inschatting te hebben gemaakt om het salaris van de directeur boven de geldende norm te laten uitkomen. Hiervoor betuigt de toezichthouder spijt aan alle belanghebbenden van KNGF Geleidehonden: “Wij hebben er onbedoeld voor gezorgd dat KNGF Geleidehonden onderwerp van discussie is geworden en daarom hebben wij besloten nog deze zomer het beloningsbeleid aan te passen, zodat KNGF Geleidehonden voortaan altijd binnen de geldende normen blijft. Ook als die normen in de toekomst worden aangepast.”

De missie van KNGF Geleidehonden om mensen met een handicap verder te helpen en gelukkig te maken met een professioneel getrainde hond staat ook voor de raad van toezicht voorop. Iedereen bij KNGF Geleidehonden, de circa 90 medewerkers en ruim duizend vrijwilligers, werken hier elke dag met hart en ziel aan. Juist daarom neemt de raad van toezicht de signalen die door belanghebbenden zijn afgegeven zeer serieus. Hierover zal  KNGF Geleidehonden nog deze zomer met alle belanghebbenden het gesprek aangaan. 

Steun

Dankzij de grote steun van het Nederlandse publiek is KNGF Geleidehonden de afgelopen jaren fors in omvang en activiteiten gegroeid. Zo is een stijging gerealiseerd van het aantal afgeleverde honden en daarnaast is het aanbod geleidehonden uitgebreid en leidt de organisatie naast blindengeleidehonden inmiddels ook assistentiehonden, buddyhonden en autismegeleidehonden op. “De impact van deze honden op de kwaliteit van leven van onze cliënten is enorm en onomstreden. Wij realiseren ons goed dat ons werk niet mogelijk is zonder de steun en inzet van velen. De duurzame relaties die zijn opgebouwd met cliënten, donateurs, vrijwilligers, sponsoren, zorgverzekeraars, politiek, wetenschappelijke instituten en collega organisaties zijn ons zeer dierbaar.”, aldus de raad van toezicht.

*De directeur heeft toegezegd haar gratificatie te schenken aan het medische detectiehonden project van KNGF Campus en VUmc voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker.

Onze website gebruikt cookies