Verbetert de kwaliteit van leven van blinden met een geleidehond? Die vraag liet KNGF Geleidehonden onderzoeken. Met als resultaat dat nu ook onomstotelijk is komen vast te staan dat mensen met een blindengeleidehond zelfstandiger door het leven gaan, hun sociale leven uitgebreider is en dat ze hun algehele gezondheidstoestand zelfs als beter ervaren.

‘Deze uitkomsten zijn voor ons geen verrassing, maar het is mooi dat dit ook uit de data naar voren komt’, zegt Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden. ‘Wij zien dagelijks de positieve effecten van onze geleidehonden op mensen met een beperking. Daar komt bij dat de hond niet alleen in praktisch opzicht van nut is, hij biedt ook levensgeluk. Simpelweg door er te zijn als maatje en door altijd klaar te staan voor zijn baas zonder een oordeel te hebben. We zijn blij dat de voordelen van een blindengeleidehond nu significant aangetoond zijn.’ 

Onderbouwen

Daniëlla van Gennep, die het onderzoek vanuit KNGF Campus begeleidde, licht toe: ´Bij KNGF Geleidehonden weten we natuurlijk al lang dat geleidehonden de kwaliteit van leven verhogen van mensen met een beperking. Wat onze honden precies teweegbrengen, wil KNGF Geleidehonden ook door middel van onderzoek kunnen onderbouwen. Daarom hebben we in kaart gebracht wat de invloed van de blindengeleidehond op de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven is van mensen met een (visuele) beperking. ´Het onderzoek startte met gesprekken met mensen die een blindengeleidehond van KNGF Geleidehonden toegewezen hadden gekregen, maar bij wie de hond nog niet was geplaatst. Nadat de ondervraagde minimaal een jaar samen was met de hond, werd er een vervolggesprek gevoerd waardoor een goede vergelijking tussen beide situaties kon worden gemaakt.’ 

Vooral vooruitgang in publieke domein

De vooruitgang die de deelnemers aan het onderzoek ervaren, spitst zich vooral toe tot het publieke domein. Buitenshuis reizen mensen met hun blindengeleidehond duidelijk meer zelfstandig en wordt er vaker gereisd met het openbaar vervoer. Zonder blindengeleidehond gaf 29,6% aan niet zelfstandig te reizen met openbaar vervoer. Mét blindengeleidehond geldt dit voor nog maar 12,7%. Daar staat tegenover dat men met hond minder vaak de taxi neemt, minder meerijdt met anderen in een auto en de tandem helemaal niet meer gebruikt.

Makkelijker zelfstandig op pad

Zelfstandig reizen vertaalt zich ook naar het aantal zelfstandige looproutes die geleidehondenbazen met hun hond dagelijks lopen. Gemiddeld lopen geleidehondenbazen nu 4,7 routes per dag zelfstandig, ten opzichte van 3,0 zonder blindengeleidehond. Dit is een stijging van maar liefst 63,8%. Ook kunnen zij zich op straat te voet makkelijker verplaatsen. De blindengeleidehond heeft met name een positieve invloed op het nemen van een afstapje, een trap oplopen, of een stoeprand afstappen bij slechte verlichting of ’s nachts. Geleidehondenbazen voelen zich daarmee nu nog mobieler. Het ondernemen van activiteiten in de vrije tijd gaat makkelijker af met een hond. Geleidehondenbazen blijven minder vaak thuis. Met hond gaan ze vaker naar een restaurant, het theater, een sportevenement en feestjes.

Algehele gezondheidstoestand gaat vooruit

Na plaatsing van de blindengeleidehond schatten de deelnemers aan het onderzoek hun algehele gezondheidstoestand gemiddeld hoger in dan voor de blindengeleidehond. Gemiddeld zouden zij hun gezondheid nu beter dan ‘redelijk’ omschrijven. Zonder blindengeleidehond omschreef meer dan een derde van de ondervraagden hun gezondheid als ‘slecht’. In totaal stelt nu meer dan driekwart van de geleidehondenbazen dat hun gezondheid minimaal ‘redelijk’ is. Dit betekent een stijging van 14,6%. ‘Ik kan vrijer naar buiten gaan’, aldus een van de geleidehondenbazen. ‘Daarbij ben ik minder alleen, heb ik plezier, en is het samen genieten.’ Een ander meldt: ‘Ik ben meer ontspannen, sta meer in mijn kracht. Ik had zonder hond niet de kansen gecreëerd die ik nu heb.’

Onze website gebruikt cookies