Als zelfstandigheidstherapeut* speel je een belangrijke rol in het proces rond het aanvragen van een geleidehond of assistentiehond. Vaak krijg jij als eerste de vraag voorgelegd: “Is een geleidehond/assistentiehond iets voor mij?” Om jouw cliënt optimaal te kunnen informeren en adviseren, vinden wij als opleider en leverancier van geleidehonden een goede samenwerking met jou belangrijk.

Aanvraag voor een blindengeleidehond

Wanneer iemand een  geleidehond bij ons aanvraagt, informeren wij altijd of hij (of zij) contact heeft met een revalidatiecentrum. Met zijn toestemming benaderen wij vervolgens de betreffende therapeut. Wij stellen het op prijs als de oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur aanwezig kan zijn bij het zogenaamde voorzorgbezoek. Op die manier kunnen we met alle betrokken partijen goed overleg plegen over de mogelijkheden. Dit vergroot de kans van slagen. 

Criteria voor de cliënt 

Jouw cliënt moet een aantal routes zelfstandig kunnen lopen om in aanmerking te komen voor een geleidehond. Lukt dit nog niet, dan verwijzen wij hem hiervoor naar het revalidatiecentrum.

Zo kan de cliënt zich voorbereiden op de komst van de hond.

De wachttijd voor een geleidehond bedraagt gemiddeld driekwart jaar en is mede afhankelijk van de wensen van de cliënt. Je kunt samen met de geleidehondeninstructeur een plan maken om jouw cliënt tijdens de wachttijd zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van de hond.

DogSim

De ‘DogSim’ is een geleidehondsimulator die een reëel beeld geeft van het lopen met een geleidehond. Het is een goed middel om de cliënt voor te bereiden op het lopen met een geleidehond en hem te trainen in ‘ruimtelijke oriëntatie’. Voor therapeuten organiseren wij DogSim-workshops. Hier leer je werken met de DogSim. Wij bespreken praktijkvoorbeelden en gaan in op de voordelen van de geleidehond boven het lopen met een taststok. Daarnaast organiseren we open dagen voor professionals. 

Aanvraag voor een assistentiehond

Bij een aanvraag van een assistentiehond vragen wij altijd naar de betrokken revalidatietherapeut. Wij stellen het op prijs als de therapeut aanwezig is bij het voorzorgbezoek, omdat we zo een compleet beeld krijgen van de mogelijkheden en aandachtspunten van de aanvrager.

Criteria voor de cliënt

Een assistentiehond moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor zijn nieuwe baas. Er moet sprake zijn van een serieuze hulpvraag, waarbij er voor de hond voldoende werkaanbod is en een deel van de zorg weggenomen wordt. Tijdens het voorzorgbezoek komt de hulpvraag aan bod, maar ook bespreken we of de cliënt de hond zelf kan verzorgen.

Op de wachtlijst

Als jouw cliënt in aanmerking komt voor een assistentiehond, dan plaatsen we hem op de wachtlijst. Op het moment dat er een hond beschikbaar komt, wordt de instructieperiode in goed overleg met de betrokken therapeut(en) ingepland.

* Omwille van de leesbaarheid gebruiken wij de term ‘therapeut’ voor alle professionals die zich bezighouden met zelfstandigheid en mobiliteit van mensen met een visuele / lichamelijke handicap.

Onze website gebruikt cookies