Lees hier meer over de status van onze wachtlijsten

Veelgestelde vragen over: aanvragen hulphond

Kom ik in aanmerking voor een blindengeleidehond?

Een blindengeleidehond is het beste hulpmiddel voor veel mensen met een visuele handicap. Maar dat geldt niet voor iedereen. Ben je blind of zeer slechtziend? Kijk dan bij onze voorwaarden of je in aanmerking komt voor een blindengeleidehond. Als je denkt aan de criteria te voldoen, kun je het aanmeldformulier invullen. Na ontvangst nemen wij contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom ik in aanmerking voor een assistentiehond?

Een assistentiehond is een goed hulpmiddel voor veel mensen met een lichamelijke handicap. Maar dat geldt niet voor iedereen. Lees eerst meer over de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Denk je in aanmerking te komen voor een assistentiehond, vul dan het aanmeldformulier in. Na ontvangst nemen wij contact op om de mogelijkheden te bespreken. Voldoe je aan de criteria, dan maken wij graag een afspraak voor een intakegesprek waarin alle verwachtingen worden besproken.

Kom ik in aanmerking voor een blindengeleidehond als ik visueel beperkt & rolstoelgebruiker ben?

Ondanks dat wij ook assistentiehonden afleveren, leiden wij bij KNGF Geleidehonden geen blindengeleidehonden op voor mensen die een rolstoel gebruiken. Onze samenwerkingspartner Geleidehondenopleiding Ans L’Abee levert zeer incidenteel wél een blindengeleidehond voor naast een rolstoel af. Zo’n combinatie is zeldzaam, omdat er nogal wat voorwaarden aan verbonden zijn. De aanvrager moet bijvoorbeeld een aardige restvisus hebben, over een zeer goede oriëntatie beschikken en voldoende werkaanbod hebben voor de hond. Het traject loopt ook anders. Er gaan meerdere voorzorgbezoeken aan vooraf en niet iedere aanvrager die bezocht wordt, komt ook daadwerkelijk in aanmerking.

Hoe kan ik ons gezin opgeven voor een assistentiehond voor kinderen?

Per jaar leiden wij enkele van deze assistentiehonden op. De vraag naar deze honden is echter groter dan het aanbod. Voldoet jouw gezin aan de voorwaarden voor een assistentiehond voor kinderen? Vul dan het aanmeldformulier in. Na ontvangst nemen wij contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kom ik in aanmerking voor PTSS-assistentiehond of een assistentiehond voor kinderen?

Wij hebben PTSS-assistentiehond voor oud geuniformeerden met een posttraumatische stressstoornis en een assistentiehond voor kinderen die een matige tot ernstige beperking of stoornis hebben. Omdat al onze honden een speciale opleiding krijgen, zijn het kostbare honden. De selectieprocedure is daarom strikt.

Waarom leveren jullie geen PTSS-assistentiehond aan niet oud-geuniformeerden?

Bij de aanvraag van een buddyhond PTSS werken we nauw samen met het Nederlands Veteraneninstituut. Dit is een organisatie voor dienstverlening na traumatische ervaringen aan mensen uit de wereld van ambulance, brandweer, defensie, openbaar vervoer en politie. De maatschappelijk werkers van het Nederlands Veteraneninstituut hebben de expertise om onze cliënten op mentaal en psychisch vlak de juiste begeleiding te bieden in het aanvraagtraject. Omdat het aantal speciaal voor dit doel getrainde buddyhonden nog zeer beperkt is, kunnen we helaas geen aanvragen in behandeling nemen van mensen die niet tot de eerdergenoemde geüniformeerde beroepsgroepen behoren. Een uitbreiding naar een andere doelgroep en dus bijbehorende samenwerking met andere organisaties die de mentale/psychische begeleiding doen is zolang de vraag naar deze buddyhonden het aanbod nog overstijgt helaas geen optie.

Kan ik bij KNGF een projectaanvraag indienen voor financiering van de training van een hond bij een andere organisatie?

De inkomsten van KNGF Geleidehonden bestaan uit donaties voor onze organisatie en de opleiding van onze honden. Het is ons niet toegestaan om dat aan andere organisaties of andere doelen te geven. KNGF Geleidehonden is een CBF-erkend goed doel en daarom moeten onze donaties zorgvuldig besteed worden aan het doel waarvoor ze zijn gegeven. Daar kunnen onze donateurs op vertrouwen.

Wachtlijst hulphonden

We krijgen regelmatig vragen over de status van onze wachtlijsten. De wachtlijst is op dit moment langer dan voorheen. We beseffen ons goed dat dat lang is als je op een hulphond wacht. De wachtlijst heeft dan ook onze volle aandacht.

Veelgestelde vragen over: wachtlijsten

Hoe lang is de wachtlijst?

Momenteel is de wachtlijst rond 1 1/2 jaar. Onze wachtlijst wordt gevormd door mensen die wachten op een blindengeleidehond, assistentiehond voor naast de rolstoel, buddyhond voor PTSS, buddyhond voor kind met beperking (visueel, fysiek, autisme).
Op onze wachtlijst staan mensen die in aanmerking komen voor een vervangende hond en mensen die voor het eerst een hulphond aanvragen. Het is helaas de verwachting dat de wachtlijst het komende jaar/de komende jaren verder zal oplopen.

Waarom heeft KNGF zo'n lange wachtlijst?

De wachtlijst is langer dan voorheen door een combinatie van factoren. Door lockdowns en beperkingen in de afgelopen coronajaren zijn er achterstanden en vertragingen ontstaan op het gebied van het fokken van pups, het socialiseren van pups en de schooltraining van honden. Tegelijkertijd blijft de vraag naar hulphonden groot. Daarnaast hebben we te maken met de soms onvoorspelbaarheid van de natuur: groottes van de nesten, mogelijke ziektes enz. zijn voorbeelden van niet goed te sturen elementen binnen ons werk.

Ik wil me graag inschrijven op jullie wachtlijst en bij een andere geleidehondenschool. Waarom kan dat niet?

De blindengeleidehond en de assistentiehond voor naast de rolstoel worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet. De geleidehondenschool vraagt bij de verzekeraar een machtiging aan voor het verstrekken van de hond. Deze machtiging is als het ware een belofte van betaling aan de betreffende geleidehondenschool voor het leveren van de hond. De zorgverzekeraar verstrekt slechts één machtiging aan één geleidehondenschool.


Aanvraagtraject geleidehond

Onze website gebruikt cookies