Vandaag precies 10 jaar geleden organiseerden wij de allereerste PAWS cursus. PAWS staat voor Parents Autism Workshop & Support. Het is een trainings- en begeleidingstraject voor ouders van kinderen met autisme, die willen leren hoe een speciaal getrainde huishond hun kind kan helpen.

Ingrid Nijman is vanaf het begin betrokken bij de PAWS-cursus en vertelt hoe PAWS is gestart. “De autismegeleidehond zoals het toen heette, was onze eerste andere hulphond naast de blindengeleidehond. Bij de autismegeleidehond wordt het kind aan de hond gekoppeld zodat het kind meer bewegingsvrijheid en zelfstandigheid krijgt. Je kunt je voorstellen dat dit beperkingen geeft in hoe groot en sterk een kind kan zijn. Omdat de hond aan één kind werd gekoppeld, kwamen ook gezinnen met meerdere kinderen met autisme niet in aanmerking. Hierdoor vielen veel mensen buiten de boot. Toen we dus benaderd werden door Dogs for the disabled (nu Dogs for Good UK) die al langere tijd in Engeland succesvol de PAWS-cursus aanboden, hadden we direct interesse om het programma ook in Nederland te gaan geven. Veel van de gezinnen die afvielen voor een buddyhond autisme zijn namelijk wel gebaat bij een goed getrainde huishond. Op deze manier was er voor deze gezinnen gelukkig een alternatief.”

Cursisten zijn erg enthousiast over de PAWS-cursus en de cursusdata zijn altijd geruime tijd van te voren volgeboekt. Sinds de eerste cursus op 12 mei 2011 hebben al zo’n 1.500 Nederlandse gezinnen de PAWS-cursus gevolgd. PAWS wordt inmiddels in meerdere landen succesvol ingezet, waaronder Engeland (Dogs for Good UK), België (Scale Dogs & Dyandis) en Australië (Assistance Dogs Australia).

Meld je aan voor de PAWS-cursus.

Een 3-jarige studie die in opdracht van KNGF Geleidehonden door prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit is uitgevoerd, toont aan dat gedragsaspecten van kinderen met autisme positief worden beïnvloed door de PAWS-cursus. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van het kind significant toeneemt. Woede-uitbarstingen, wegren- en herhalingsgedrag nemen juist af. De ouders die voor en na het volgen van de speciale PAWS cursus werden geïnterviewd, zien duidelijk positieve verandering in het gedrag van het kind. Ook ervaren zij een verbetering van de kwaliteit van het gezinsleven dankzij de speciale inzet van de hond. Al neemt het de opvoedingsstress die veel ouders met een autistisch kind ervaren vaak niet weg.

Lees meer over dit onderzoek.

Op naar de volgende 10 jaar dus. Iedereen die betrokken is bij de PAWS cursus van harte gefeliciteerd!

Onze website gebruikt cookies