Op 13 juni ondertekende KNGF Geleidehonden met andere geleidehondenscholen, revalidatie instellingen voor mensen met een visuele beperking en vertegenwoordigers van gebruikers het convenant "Samenwerking bij het aanvraagtraject blindengeleidehonden". De afgelopen twee jaar werkten betrokken partijen aan de totstandkoming van dit convenant voor een optimaal traject bij de aanvraag van een blindengeleidehond.

Eenduidigheid bij aanvraagtraject

Voor het verkrijgen van een geleidehond doorloopt de aanvrager een route van twee parallelle trajecten: een bij de revalidatie instelling voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een bij de hondenschool gericht op de relatie tussen gebruiker en hond. Die trajecten grijpen in elkaar en worden voor een deel gezamenlijk uitgevoerd. Het convenant beschrijft om welke diensten het gaat, hoe de diensten in elkaar grijpen en welke afspraken er over de samenwerking zijn gemaakt.

Aan dit convenant hebben Koninklijke Visio, Bartiméus, Koninklijke Kentalis, de geleidehondenscholen Gaus Assistentiehonden, KNGF Geleidehonden, Stichting DCN Geleidehonden, geleidehondenschool Herman Jansen en de Oogvereniging meegewerkt. Door het opstellen van het convenant zijn verantwoordelijkheden en taakverdeling bij het traject van aanvraag, training en levering helder en eenduidig geworden voor alle betrokken partijen. De Oogvereniging is nauw betrokken geweest als stem van de gebruiker. Halfjaarlijks zullen alle betrokken partijen bij elkaar komen om de gemaakte afspraken uit het convenant te evalueren en te borgen.

Het convenant is vertaald naar een begrijpelijke brochure voor cliënten, met informatie uit het convenant over het aanvraagtraject van een (vervangende) geleidehond, wat een geleidehond wel en niet kan en de zes stappen in het aanvraagtraject. Deze brochure is verkrijgbaar via de regionale instellingen en de Oogvereniging.

Klik voor de brochure Aanvraag Geleidehond 

Onze website gebruikt cookies