De raad van toezicht van KNGF Geleidehonden is bijzonder verheugd aan te kondigen dat per 15 augustus 2022 Monique Dolfing is benoemd tot directeur-bestuurder van KNGF Geleidehonden. Zij volgt hiermee Meta Neeleman op, die afgelopen april afscheid nam van KNGF. Monique Dolfing neemt jarenlange ervaring mee in zowel de for-profit als de non-profit sector, waarvan de laatste 10 jaar in de rol van directeur-bestuurder.

Monique Dolfing: ‘In de rol directeur-bestuurder KNGF Geleidehonden komen mijn drijfveer om in mijn werk een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren en mijn grote liefde voor honden samen. Ik ben onder de indruk van KNGF en ik verheug me erop om onderdeel te zijn van deze organisatie.’

Ruime ervaring

Zowel de raad van toezicht als het managementteam van KNGF Geleidehonden zien uit naar de komst van Monique Dolfing. Doede Vierstra, voorzitter van de raad van toezicht, over de benoeming: ‘Met Monique haalt KNGF een resultaatgerichte en daadkrachtige persoonlijkheid binnen met ruime ervaring in de non-profit sector. Haar open en verbindende leiderschapsstijl zal KNGF in staat stellen om de ambitie te realiseren om de wereld te openen voor nog meer mensen met een beperking.’

De eerste 16 jaar van haar loopbaan heeft Monique Dolfing gewerkt bij diverse bedrijven in de ICT, onder andere bij Getronics, waar zij verschillende commerciële en leidinggevende posities heeft bekleed. Na enkele jaren in het buitenland te hebben gewoond met haar gezin, heeft Monique Dolfing de overstap naar de ontwikkelingssamenwerking sector gemaakt. Vervolgens heeft zij bijna 14 jaar bij PharmAccess gewerkt, waarvan de laatste 3,5 jaar als CEO. Pharmaccess is een internationale NGO die via publiek-private samenwerkingen werkt aan het vergroten van toegang tot goede en betaalbare zorg in Sub-Sahara Afrika voor kwetsbare en lage inkomensgroepen.

De dagelijkse leiding van KNGF Geleidehonden is handen van de directeur-bestuurder. Dolfing wordt onder meer eindverantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en de strategie en het vaststellen van de begrotingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, die deels is gedelegeerd aan de drie leden van het managementteam.

Onze website gebruikt cookies