Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de lokale uitvoering van het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een handicap dat sinds 2016 van kracht en officieel een wet is. Daarom heeft KNGF Geleidehonden een aantal ambassadeurs gevraagd of ze zich willen inzetten voor toegankelijkheid in hun eigen gemeente. Door bijvoorbeeld specifieke voorlichting en lobby richting beleidsmakers en pers.


Landelijk netwerk VN-ambassadeurs

Tijdens de aftrap in Amstelveen kregen de deelnemers tips van experts, werden gezamenlijke ervaringen en ideeën gedeeld en werkten ze aan een plan van aanpak. In plaats van een nieuw losstaand initiatief te starten, wilde KNGF Geleidehonden de deelnemers juist enthousiasmeren voor het VN-ambassadeurschap. Gastspreker Annemieke Goudsmit van de Coalitie voor Inclusie vertelde meer over het landelijke netwerk van inmiddels 350 VN-ambassadeurs die lokaal het verschil willen maken. En wat het inhoudt een VN-ambassadeur te zijn. KNGF Geleidehonden wil naast de huidige landelijke activiteiten, de beweging waar mogelijk faciliteren.


Collectieve belangenbehartiging

KNGF Geleidehonden zet zich al jaren in voor verbetering van de toegang voor assistentiehondengebruikers tot allerlei openbare ruimten. Meldingen van ontoegankelijkheid gebruiken wij voor onderzoek en collectieve belangenbehartiging. Voor het oplossen van individuele zaken kunnen wij doorverwijzen. 

KNGF Geleidehonden is blij met de nieuwe wetgeving. We vinden dat mensen die gebruik maken van een assistentiehond overal ruim welkom moeten zijn en mogen rekenen op inclusieve toegankelijkheid. Tegelijkertijd begrijpen we dat het voor sommige partijen even schakelen is. We denken waar mogelijk mee. Verder vertrouwen wij erop dat gebruikers van assistentiehonden zelf een goede afweging maken of het noodzakelijk is om de hond mee te nemen, wanneer zijn veiligheid of welzijn - of dat van andere dieren - in het geding komt.

Onze website gebruikt cookies