Maak je kenbaar als sponsor, geef je adres- en/of telefoongegevens door, alleen dan mogen wij je bedanken. ‘Ik wil graag laten weten dat we ontzettend zijn geholpen met alle giften, groot en klein’, vertelt Remke Martens, relatiemanager bijzondere giften.

Heb je een geldbedrag overgemaakt op de bankrekening van een goed doel, bijvoorbeeld op die van KNGF Geleidehonden? Dan kan het voorkomen dat je daar geen reactie op krijgt. Dat is geen onwil van de organisatie. Het heeft te maken met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt. 

Privacy

‘Als er een donatie op ons rekeningnummer wordt gestort, dan krijgen wij sinds de AVG van kracht is, alleen nog maar het rekeningnummer te zien’, legt relatiemanager bijzondere giften Remke Martens uit. ‘Andere informatie zoals iemands naam of woonplaats mag vanwege de privacy niet meer aan ons kenbaar worden gemaakt.’

Bekend

Alleen als het rekeningnummer al bij ons bekend is, bijvoorbeeld omdat iemand ons structureel machtigt en een extra donatie doet, kunnen we diegene bedanken voor de bijdrage. ‘Is het rekeningnummer niet bekend, dan staan we machteloos’, aldus Remke.

Omschrijving

‘En dat vinden we jammer, want we willen iedereen die ons steunt, kunnen bedanken. Via deze weg willen je dan ook vragen om je adresgegevens of telefoonnummer in de omschrijving te zetten. Alleen dan geef je ons de kans om je te bedanken en dat doen we natuurlijk graag!’

In dit blog vertelt Remke wat haar functie als relatiemanager bijzondere giften inhoudt en wat haar werk zo leuk maakt.

Onze website gebruikt cookies