Onderstaand nieuwsbericht werd op 26 april gedeeld door de Politie. KNGF Geleidehonden vindt het onderzoek een fijne wetenschappelijke onderbouwing van de effecten die wij zelf ervaren bij onze cliënten met een buddyhond PTSS. We zijn ook blij met de erkenning van de buddyhond PTSS als hulpmiddel voor getraumatiseerde (oud-) medewerkers binnen de Politie.

Een buddyhond helpt bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Voor het eerst is wetenschappelijk hard gemaakt dat deze hulphonden effect hebben én waarom. Dat blijkt uit onderzoek onder (oud-) politiemedewerkers door de Politieacademie en de Radboud Universiteit. Onderzoeker Annika Smit: ‘Het leven normaliseert door een buddyhond.’

Bij de politie loopt al jaren een proef met buddyhonden. Zo’n zestig (oud-) politiemensen met PTSS krijgen in het dagelijks leven hulp van zo’n speciaal opgeleide hond, betaald door de politie. De buddyhond geeft hen kwaliteit van leven terug, laten ze weten in vraaggesprekken. Maar het wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbrak tot dusver. In opdracht van de politie zochten onderzoekers van de Politieacademie en Radboud Universiteit daarom naar concrete data over de invloed van een buddyhond bij PTSS. Heeft een buddyhond meerwaarde en zo ja, waar zit dat dan precies in?

Cognitieve prestaties

Aan het onderzoek namen drie groepen (oud-) politiemedewerkers deel: mensen met PTSS met een buddyhond, mensen met PTSS met een niet getrainde gezinshond en mensen zonder PTSS met hun gezinshond. Elke groep deed dezelfde testen, met en zonder hond. Uit de onderzoeksgegevens blijkt een duidelijk effect van de buddyhond, vertelt Annika Smit, lector Weerbaarheid aan de Politieacademie. ‘Tijdens de testen registreerden we bij iedereen de hersenactiviteit. Daarin zagen we een sterke trend. De cognitieve verwerking van informatie van personen met een buddyhond schuift iets op naar waarden zoals bij mensen zonder PTSS. Daarmee krijgt iemand met PTSS zijn leven weer een beetje terug. Dit effect zien we niet bij een niet-getrainde gezinshond. Neem je de buddyhond weg, dan registreer je dat ook acuut in de hersenactiviteit.’

Nachtmerries

‘Een buddyhond geeft iemand met PTSS rust, veiligheid en vergroot het vertrouwen’, vertelt Smit. ‘Een buddyhond wekt iemand bijvoorbeeld bij nachtmerries. Daarnaast kan de buddyhond letterlijk contact blokkeren in situaties waar de spanning oploopt. Gewoon, door tussen de baas en de gesprekspartner te gaan staan.’ Voor het eerst zijn nu ook de effecten van buddyhonden en gewone gezinshonden met elkaar vergeleken, legt ze verder uit. ‘Een ongetrainde gezinshond biedt vooral troost en warmte. Door een buddyhond normaliseert het leven van iemand met PTSS aanmerkelijk.’

Officieel hulpmiddel

De conclusies van het onderzoek zijn voor de politie aanleiding om de proef om te zetten in beleid. De buddyhond is voortaan een officieel hulpmiddel voor getraumatiseerde (oud-) collega’s. Dat betekent dat de politie de kosten voor intake, aanschaf en training van buddyhonden voor haar rekening neemt, evenals een jaarlijkse vergoeding voor bijvoorbeeld voer en dierenartskosten. Officieel gecertificeerde buddyhonden zijn echter schaars. Ze worden vanwege de impact die het dier op iemands dagelijks leven heeft alleen aangeboden aan mensen met zware restschade na afronding van een primaire traumabehandeling. Verder laat de politie verder onderzoek doen naar mogelijkheden om ook gezinshonden beperkt te trainen. Al zal een gezinshond nooit een buddyhond worden, het huisdier kan wellicht wel bepaalde dingen aanleren om een extra positieve invloed te hebben op het dagelijks leven van het baasje. Dat zou de ‘hondenhulp’ voor een veel bredere groep toegankelijk maken. Ook onderzoekt de politie of andere fysieke hulpmiddelen aangeboden kunnen worden als een (buddy)hond (nog) niet passend is.

Client Richard aan het woord

In onderstaand item van Hart van Nederland komt onder andere Richard aan het woord over de impact van zijn buddyhond PTSS.

Bekijk de video

Onze website gebruikt cookies