Vraag een autismegeleidehond aan

Jongen loopt gekoppeld aan tuig autismegeleidehond

Je wilt graag een autismegeleidehond aanvragen. Om te weten of je in aanmerking komt voor een autismegeleidehond, verzoeken wij je eerst te beoordelen of jouw gezinssituatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden aanvragen autismegeleidehond

  • Je kind heeft een autismespectrum stoornis (ASS), is tussen de 3 en 7 jaar oud en heeft een aanvaardbaar niveau van communicatie en begrip.
  • De ASS is formeel vastgesteld en beschreven door een bevoegd deskundige.
  • Het gezin ervaart een mobiliteitsprobleem. De hond zal worden ingezet om het kind buitenshuis beter te kunnen hanteren.
  • Je bent bereid om minstens 2 weken lang één of meerdere dagdelen intensieve training te krijgen in de thuissituatie.
  • Je bent je ervan bewust dat de hond recht heeft op een liefdevolle verzorging, kosten met zich meebrengt en maximaal 2 keer per week niet langer dan 4 uur achtereen alleen thuis mag zijn.

Let op: graag in het veld 'Geboortedatum' de geboortedatum van het kind invullen.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Overige gegevens