Bij het aannemen van nieuwe aanvragen voor buddyhonden PTSS werkt KNGF Geleidehonden nauw samen met het Nederlands Veteraneninstituut. Het Nederlands Veteraneninstituut is het loket voor de eerste aanvraag voor de buddyhond. Op zorgvuldige en integere wijze wordt vervolgens gebruikgemaakt van elkaars kennis en expertise. Zo komen we tot een optimale inzet van professioneel en kwalitatief opgeleide honden voor veteranen, dienstslachtoffers en (oud)politiemedewerkers met ernstige psychosociale klachten en de nazorg hiervan.

Intensief traject

De opleiding van de honden en het voorzorgtraject kosten tijd, want we willen dat de aanvragers een hond krijgen die zo veel mogelijk voor de specifieke behoeften van de betreffende baas kan worden ingezet. Een nauwgezette matching is dus belangrijk voor optimaal resultaat.

Veel vraag buddyhonden

De vraag naar buddyhonden voor mensen met PTSS is structureel hoger dan het aantal buddyhonden dat we jaarlijks kunnen opleiden. We werken er hard aan om jaarlijks meer buddy’s aan (oud-)geüniformeerden met PTSS beschikbaar te kunnen stellen. Ondanks dat blijft de vraag voorlopig hoger dan het jaarlijks groeiende aanbod en daarom kunnen we geen open wachtlijst voor de buddyhonden hanteren. Dat zou leiden tot onredelijke wachttijden en verwachtingen die wij niet waar kunnen maken.

Voorzorgtraject

In onze samenwerking met het Nederlands Veteraneninstituut stemmen we jaarlijks af hoeveel nieuwe buddyhonden PTSS verwacht mogen worden. Afhankelijk van dat aantal dragen de professionals van het Nederlands Veteraneninstituut cliënten voor die zij ondersteunen en die vanuit hun optiek baat kunnen hebben van een buddyhond. Vervolgens start KNGF Geleidehonden in samenspraak met het Nederlands Veteraneninstituut het voorzorgtraject om te bekijken of de cliënt en zijn leefomstandigheden geschikt zijn voor een buddyhond. Bij een positief verlopen voortraject wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.

Geen wondermiddel

Een buddyhond PTSS is niet voor iedereen geschikt en is geen wondermiddel. Een buddyhond kan bijdragen aan een beter leven, maar is niet voor iedereen dé oplossing. Diverse factoren bepalen of iemand een buddyhond kan krijgen. Denk aan iemand zijn fysieke en mentale gesteldheid en de hoeveelheid werkaanbod. Een buddyhond biedt veel voordelen, maar brengt ook een aantal verplichtingen en inspanningen met zich mee. Het welzijn van de hond heeft altijd onze aandacht. Daarom plaatsen we geen honden bij mensen die niet in staat zijn de hond de aandacht en verzorging te bieden die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft.

Aanmelden voor een buddyhond PTSS?

De wachtlijst is momenteel helaas gesloten.

Onze website gebruikt cookies