De wachtlijst is tijdelijk gesloten. Als deze weer open staat, kun je op deze pagina aanmelden.

Een maatje en meer

De buddyhond biedt sociaal-emotionele ondersteuning aan kinderen van 4 t/m 16 jaar met een visuele en/of motorische beperking en aan kinderen van 6 t/m 11 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze buddyhond geeft dankzij zijn stabiele en betrouwbare karakter steun, troost, vertrouwen en afleiding. En de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Samen met de ouders leert het kind spelenderwijs mee te helpen zorgen voor de hond. Naast de hond samen met ouders uitlaten, eten geven en lekker borstelen, wordt er vanzelfsprekend veel gespeeld, ontspannen, samen geleefd en een band opgebouwd.De buddyhonden zijn specifiek bestemd voor de kinderen, maar de ouders blijven wel verantwoordelijk voor de hond.

 

Buddyhond Rocky is een lichtpuntje in de duisternis.

Moeder Renee over Rocky

Wat biedt een buddyhond voor kinderen met een visuele en/of motorische beperking?

Het doel is om het kind voor te bereiden op het mogelijk hebben van een toekomstige blindengeleidehond of assistentiehond. Het geeft inzicht in ‘zou een hulphond iets voor mij kunnen zijn?’, ‘wat kan een hulphond mij bieden?’ en ‘kan ik wel voldoende voor hem zorgen?’ Daarnaast blijken deze buddyhonden ook echte maatjes voor een kind en spelen ze vaak een rol in het opbouwen van meer zelfvertrouwen.

Wat biedt een buddyhond voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)?

Met de komst van de buddyhond kan het hele gezin de deur weer wat makkelijker uit. Een bijkomend voordeel kan zijn dat het gedrag van het kind vaak in positieve zin verandert. Sommige kinderen kunnen via de hond beter communiceren met anderen, hun eigen behoeften beter aangeven, makkelijker ontspannen, leren op een andere manier contact te maken met leeftijdsgenoten en beter met overgangsmomenten en nieuwe omgevingen aangaan.

Workshop PAWS

Ook een eigen huishond kan vaardigheden leren om het gedrag van een kind met autisme te doorbreken. Hiervoor heeft KNGF Geleidehonden de speciale PAWS workshop ontwikkeld. PAWS staat voor Parents Autism Workshop & Support. Voor het aanvragen van een buddyhond kind is deelname aan de PAWS workshop een verplicht onderdeel binnen het aanvraagtraject. Lees meer.

Hoe kom je in aanmerking voor een buddyhond kind?

Honden die opgeleid zijn binnen KNGF Geleidehonden zijn kostbaar. De opleiding is gespecialiseerd en duurt 2 tot 8 maanden. Wij wegen daarom zorgvuldig af wie wel en niet in aanmerking komt voor een buddyhond.
Daarom hebben wij enkele voorwaarden gesteld:

  • Het betrokken kind heeft een fysieke en/of visuele beperking en/of stoornis die het dagelijks leven ingrijpend beïnvloedt. Het kind is bijvoorbeeld blind, heeft een bepaalde oogziekte, zit in een rolstoel of heeft een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
  • Een kind met een fysieke en/of visuele beperking is tussen de 4 en 16 jaar oud.
  • Een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is tussen de 6 en 11 jaar oud. Deelname aan de PAWS-workshop is een verplicht onderdeel van het aanvraagtraject.
  • Het kind is niet bang voor honden.
  • De ouders/verzorgers en het kind zorgen samen goed voor de hond, volgens de richtlijnen van KNGF Geleidehonden.

Heb je vragen over het aanvraagtraject dan kun je contact met ons opnemen via aanvragen@geleidehond.nl of telefonisch via 020-236 64 20. 

De wachtlijst is tijdelijk gesloten. Als deze weer open staat, kun je op deze pagina aanmelden.

 

Onze website gebruikt cookies