Je wilt graag een buddyhond autisme aanvragen. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, verzoeken wij je eerst te beoordelen of jouw gezinssituatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Voorwaarden aanvragen buddyhond autisme

  • Je kind heeft een autismespectrum stoornis (ASS), is tussen de 3 en 7 jaar oud en heeft een aanvaardbaar niveau van communicatie en begrip.
  • De ASS is formeel vastgesteld en beschreven door een bevoegd deskundige.
  • Het gezin ervaart een mobiliteitsprobleem. De hond zal worden ingezet om het kind buitenshuis beter te kunnen hanteren.
  • Je bent bereid om minstens 2 weken lang één of meerdere dagdelen intensieve training te krijgen in de thuissituatie.
  • Je bent je ervan bewust dat de hond recht heeft op een liefdevolle verzorging, kosten met zich meebrengt en maximaal 2 keer per week niet langer dan 4 uur achtereen alleen thuis mag zijn.

Let op: graag in het veld 'Geboortedatum' de geboortedatum van het kind invullen.

De wachtlijst is momenteel gesloten. Mocht deze weer open gaan, dan kun je je hier aanmelden.

Onze website gebruikt cookies