Het zorghondenproject van KNGF Geleidehonden en Philadelphia Zorg gaat de laatste fase in. De evaluatie van de inzet van zorghonden bij mensen met een verstandelijke beperking geeft dusdanig positieve resultaten dat zorgorganisatie Philadelphia de pilot uitbreidt.

KNGF Geleidehonden heeft onlangs het onderzoek afgerond naar de meerwaarde van de inzet van een zorghond voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze vorm van therapie valt onder Animal Assisted Therapy (AAT). Hierbij helpt een dier – in dit geval een hond – tijdens opeenvolgende therapiesessies bij het aanleren van bepaalde vaardigheden. In dit geval zijn de sessies gericht op basiscommunicatievaardigheden, de voorlopers van sociale vaardigheden. Iets wat voor deze doelgroep lastig is te ontwikkelen. Tijdens de sessie met de hond wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan rekening houden met de persoonlijke zone. Bij een cliënt die de neiging heeft te aanhankelijk te zijn (en die daardoor weinig rekening houdt met de persoonlijke zone van anderen) zie je dat de hond de afstand tussen haar en de cliënt groter maakt. Hierdoor realiseert de cliënt zich dat hij of zij even afstand moet houden en de ander meer ruimte moet geven. 

Betrokken partijen zijn enthousiast

Het onderzoek is een samenwerking tussen het kennis- en innovatiecentrum KNGF Campus, landelijke zorgorganisatie Philadelphia en studenten van de Open Universiteit en de Hogeschool Utrecht. De betrokken partijen zijn enthousiast over de bevindingen op drie proeflocaties van Philadelphia. Zowel op het gebied van de sociale redzaamheid als in de sociale vaardigheden zijn in de onderzoeksgroep positieve bevindingen behaald. De resultaten bij de communicatieve vaardigheden waren iets minder zichtbaar. Deze bevindingen werden bevestigd in de video-analyse, de interviews en de cliënt-enquêtes. Daarnaast gaven de begeleiders aan dat de interactie tussen cliënten onderling en tussen cliënten en begeleiders is verbeterd. De sfeer binnen de groep is beter geworden.

Training eenduidig uitrollen

Na de evaluatie van het onderzoek hebben KNGF Campus en Philadelphia besloten een laatste fase in de pilot aan te gaan. Philadelphia vindt de resultaten dusdanig positief dat zij het AAT-programma voor hun cliënten in het aanbod van trainingen wil opnemen. Het vervolg van de pilot start eind dit jaar en wordt dan aangeboden op een nieuwe zorglocatie van Philadelphia. Het doel is om de processen goed te beschrijven, zodat methodiek en training vervolgens eenduidig kunnen worden uitgerold binnen Philadelphia.

Stichting Philadelphia Zorg en KNGF

Onze website gebruikt cookies