Wij ontvangen verontwaardigde reacties naar aanleiding van een column van Linda Akkermans in het Algemeen Dagblad en enkele regionale dagbladen. In haar column schrijft Linda Akkermans over hulphond Max die met vervroegd pensioen gaat, tegen de wens van zijn baasje in, die erg gehecht is aan zijn hulphond. De hondenschool in kwestie wordt in de column niet bij naam genoemd, maar het gaat niet om KNGF Geleidehonden en het baasje van Max is geen cliënt van ons. Wij vinden het jammer dat de column aanleiding geeft voor boze reacties aan ons adres, omdat wij geen betrokkenheid hebben bij deze kwestie en er dus ook niet inhoudelijk op kunnen reageren.

Wel valt het ons op dat de columnist de betreffende hondenschool verwijt de regels boven het belang van de cliënt te stellen. En daar willen wij wel een reactie op geven. In het stuk wordt op geen enkele manier stilgestaan bij het belang van de hond en zijn welzijn. Want waar wij als hondenschool voor staan – is het belang van de cliënt èn de hond. Dat vraagt altijd om een zorgvuldige afweging. En wij durven de stelling aan dat we die afweging op integere wijze maken, en dat die afweging aan de basis ligt van ons handelen. Soms is er geen win-win als de belangen tegengesteld raken.

Wij kunnen niet spreken voor andere hondenscholen, en we hebben geen kennis over de zaak waarover nu gepubliceerd is. Maar wij zien in onze branche dat het hart van de medewerkers van hondenscholen klopt voor cliënten èn voor honden. En dat er soms moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden. En dat een hulphond van zijn pensioen mag genieten als het welzijn niet meer geborgd kan worden, is iets wat cliënten weten als ze een hulphond krijgen en wat ze de hond ook gunnen.

Onze website gebruikt cookies