Het medische detectiehondenteam KNGF Geleidehonden gaat vol vertrouwen een nieuwe fase in bij het opsporen van darmkanker door speciaal getrainde medische detectiehonden.

Sinds 2014 worden vijf honden getraind om op basis van geur vroegtijdig darmkanker op te sporen in ontlastingsmonsters. Na positieve tussentijdse resultaten gaat de tweede fase van de pilot van start. Er worden nieuwe monsters, met een andere bewaarwijze en van meer verschillende patiënten, opgenomen in de training. Hiermee wordt het de honden weer een stap moeilijker gemaakt. Zo kan nieuwe informatie over geurdetectie worden ingewonnen, wat de pilot naar een hoger niveau tilt. Hieronder leest u meer over de status en het vervolg van de pilot. 

Start pilot

Begin 2014 startte KNGF Geleidehonden in samenwerking met VUmc de pilot ten behoeve van het vroegtijdig opsporen van darmkanker door medische detectiehonden. Spelenderwijs leerden de honden ontlastingsmonsters van patiënten met darmkanker te onderscheiden van controlemonsters (van patiënten zonder darmkanker). Deze kankerdetectiemethode kan bijdragen aan verdere wetenschappelijke ontwikkeling van de vroege diagnose van darmkanker en daarmee een grotere kans op herstel.

Tussentijdse resultaten

De tussentijdse resultaten zijn zeer bemoedigend en kunnen bij voldoende wetenschappelijk bewijs een doorbraak zijn. Een jaar geleden gaven de honden in bijna 80% van de gevallen de juiste monsters met darmkanker aan. In ruim 96% van de gevallen negeerden ze correct het materiaal zonder kanker. Inmiddels geven de honden in maar liefst 90% van de gevallen de juiste monsters met darmkanker aan. In 91% van de gevallen negeren ze correct de controlemonsters. In de loop van de training zijn de honden steeds beter op de ontlastingsmonsters van kankerpatiënten gaan reageren, wat zorgt voor een hogere sensitiviteit. Dit is een veelbelovend resultaat, zeker ook in vergelijking met de conventionele screeningsmethoden.

Vervolg pilot

Met het nieuwe materiaal van meer patiënten met en zonder darmkanker wordt de training voortgezet. Doordat de honden een grotere diversiteit van geuren krijgen aangeboden kan er meer informatie worden ingewonnen over het opsporen van darmkanker door de hondenneus. Om voldoende wetenschappelijk bewijs te leveren gaat  KNGF Geleidehonden starten met een validatiestudie (fase 3). In 2016 zullen daarom meer speciaal geselecteerde honden aan de training deelnemen. Het projectteam hoopt de pilot in 2017 af te ronden met een dubbelblinde test (fase 4). Hierbij weet alleen het ziekenhuis welke monsters van patiënten met darmkanker zijn en wat controlemonsters zonder kanker zijn.

Over de training

Bij KNGF Geleidehonden is een speciale trainingsruimte ingericht waar de medische detectiehonden zonder afleiding trainen op geurdetectie. De honden verblijven als huishond bij vrijwilligersgezinnen thuis en komen twee tot drie keer per week voor een trainingssessie naar KNGF Geleidehonden. Elke hond maakt vier ‘runs’ langs een geurcarrousel. In iedere run ruikt de hond aan acht ontlastingsmonsters. Per training krijgt de hond in totaal 32 geuren aangeboden, waarvan twee tot vier monsters afkomstig zijn van patiënten met darmkanker. 

Onderstaande video geeft een kijkje in de keuken bij de training van de medische detectiehonden.

 

Onze website gebruikt cookies