Wie de website van het bedrijf Rijk Zwaan opent ziet het meteen staan naast het logo: sharing a healthy future. Logisch, want als internationaal groenteveredelingsbedrijf levert Rijk Zwaan een belangrijke bijdrage aan gezonde voedselvoorziening. ‘Sharing reikt bij ons verder dan de verkoop van een goed product’, legt Karin van Doornmalen van Rijk Zwaan uit. ‘Het zit bij ons verankerd in de bedrijfscultuur. We zijn wereldwijd georganiseerd en stellen mensen centraal. Vanuit die overtuiging werken we al bijna 100 jaar.’

Succes delen

Succes delen

Rijk Zwaan wil meer doen dan bijdragen aan de voedselvoorziening en actief mensen helpen. Karin: ‘Wij hebben het goed als bedrijf en hoe mooi is het om als bedrijf een deel van je succes te delen met mensen die dat goed kunnen gebruiken vanwege hun ziekte of beperking?’ Om daar werk van te maken, wordt bij Rijk Zwaan iets meer dan een jaar geleden de commissie Sharing Health & Wellbeing opgericht die een gedeelte van de winst mag besteden aan projecten die mensen met een beperking of ziekte kunnen helpen.

Praktische ondersteuning

Karin van Doornmalen is lid van de commissie. ‘We hebben duidelijk een keuze gemaakt in de projecten die we willen sponsoren. We richten ons bijvoorbeeld niet op het ondersteunen van onderzoek of naar de ontwikkeling van medicijnen, wat zeker belangrijk is. Wij hebben de keuze gemaakt om bij te dragen aan praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan hulpmiddelen. De praktische kant spreekt ons het meest aan. Wij vinden het belangrijk dat onze hulp concreet is en dat je daarmee echt verschil kunt maken in het leven van iemand met een beperking of ziekte.’

‘Concreter dan een pup is er bijna niet’

Hoe komt een zadenbedrijf uit bij KNGF Geleidehonden? Karin: ‘Eigenlijk heel simpel. We maakten een lijst met instanties met een CBF keurmerk en een ANBI-status. Vervolgens zoek je op concrete projecten gericht op de ondersteuning van zieke en gehandicapte mensen en dan komt KNGF vanzelf in zicht. Concreter dan een hond sponsoren die het leven van iemand met een beperking gaat verrijken kan het bijna niet.’

Exclusieve hond past bij onze doelen

Als Karin vervolgens contact opneemt met relatiemanager Remke Martens bij KNGF Geleidehonden wordt al vrij snel duidelijk dat een hond exclusief sponsoren perfect aansluit bij de doelen die de commissie van Rijk Zwaan heeft. Karin: ‘Ook de concrete aanpak van KNGF sprak ons aan. Het is goed duidelijk wat de sponsoring inhoud: 1 jaar sponsoren betekent dit, 2 jaar dat. Wij hebben gekozen voor maximaal 10 jaar.’

Leuke reacties van medewerkers

Leuke reacties van medewerkers

Dan komt het bericht dat de exclusieve sponsorpup in het aankomende O-nestje zit. De commissie mag een naam bedenken. ‘Ik heb de commissie 6 of 7 namen voorgelegd en Ollie vonden we vrij snel allemaal leuk.’ Helemaal leuk wordt het als het eerste verslag van Ollie wordt verstuurd. ‘Dat was bijzonder om te lezen’, vertelt Karin. ‘Wat komt er veel bij kijken bij het opvoeden van een pup. We hebben Ollie aan onze collega’s voorgesteld via een bericht op ons intranet. Dit bericht is ook gedeeld op de schermen in diverse kantines van Rijk Zwaan. Ollie was goed zichtbaar en het leverde leuke reacties op van medewerkers.’

Sponsoring krijgt voor ons een gezicht

Elke manier van bijdragen is belangrijk, besluit Karin. ‘Wij vinden het mooi dat je door middel van deze vorm van sponsoring een gezicht krijgt bij de mensen die je ermee helpt. Dat je de verhalen achter de sponsoring meekrijgt. Niet alleen via de verslagen van de hond, maar uiteindelijk ook het verhaal van de persoon wie Ollie krijgt.’

Onze website gebruikt cookies